Kolano cz. 3 - naprawa chrząstki
Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu, omówienie programu
Pokaz anatomiczny, dostępy operacyjne do rekonstrukcji chrząstki stawu kolanowego (inj. dostawowe, dostępy artroskopowe, dostęp przednio-przyśrodkowy, artrotomia boczna)
Planowanie leczenia u pacjenta z uszkodzeniami chrząstki.
Techniki operacyjne: shaving, mikrozłamania, artroskopowy przeszczep OATS.
Hands-on 1: artroskopia stawu kolanowego, inj. kw. Hialuronowego, shaving, artroskopowy przeszczep OATS.
Techniki operacyjne: reinsercja fragmentów chrzęstno-kostnych
Lunch
Hands-on 2: reinsercja oderwanego fragmentu chrzęstno-kostnego: artroskopowa reinsercja z użyciem chondral-dart, doszycie do rzepki (na otwarto)
Techniki operacyjne: transplantacja płatka okostnej.
Hands-on 3: pobranie płatka okostnej i przeszczep do bruzdy międzykłykciowej.
Analiza przypadków klinicznych i dyskusja.
Zakończenie kursu, rozdanie zaświadczeń
Wykładowcy
    lek. Urszula Zdanowicz
    Doświadczona instruktorka kursów kadawerowych, rocznie prowadzi kilkanaście szkoleń.
    Specjalizuje się szczególnie w zabiegach artroskopowych i rekonstrukcyjnych stawu kolanowego i skokowego (rekonstrukcje więzadłowe, naprawa chrząstki, rekonstrukcja łąkotek, osteotomie, protezoplastyka) oraz w rekonstrukcjach tkanek miękkich, min. ścięgna Achillesa.
    Kierownik Naukowa Carolina Medical Center. Członek Faculty McGowan Institute for Regenerative Medicine Uniwersytetu w Pittsburgu, gdzie prowadzi prace badawcze związane z regeneracją tkanek.
Warunki uczestnictwa
Termin: 20 listopada 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału: 3500 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 2 listopada 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 2 listopada 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie