Kolano cz. 3 - naprawa chrząstki
Praktyczny kurs kadawerowy
Program
Dzień 1
Uroczyste rozpoczęcie
Wykład wprowadzający
Grupa A: (LAB) Dostępy operacyjne do rekonstrukcji chrząstki – dysekcja anatomiczna
Grupa B: Klasyfikacja uszkodzeń chrząstki oraz formularze oceny chrząstki.
Kwas hialuronowy – co na to EBM?
Grupa A: Klasyfikacja uszkodzeń chrząstki oraz formularze oceny chrząstki.
Kwas hialuronowy – co na to EBM?
Grupa B: (LAB) Dostępy operacyjne do rekonstrukcji chrząstki – dysekcja anatomiczna
Przerwa kawowa
Grupa A: Cadaver workshop 01:
artroskopia stawu kolanowego (Inj. dostawowa kw. Hialuronowego, shaving, mikrozłamania na MFC i MTC)

Grupa B: State of Art:
• Shaving, mikrozłamania, nanozłamania, elektrokauteryzacja (25 min.)
• Artroskopowy przeszczep OATS – technika operacyjna (20 min.)
Grupa A: State of Art:
• Shaving, mikrozłamania, nanozłamania, elektrokauteryzacja.(25 min.)
• Artroskopowy przeszczep OATS – technika operacyjna (20 min.)

Grupa B: Cadaver workshop 01:
artroskopia stawu kolanowego (Inj. dostawowa kw. Hialuronowego, shaving, mikrozłamania na MFC i MTC)
Grupa A: Techniki naprawy chrząstki – jak ja to robię?
Grupa B: Cadaver workshop 02: artroskopowy przeszczep OATS - MFC
Lunch
Grupa A: Cadaver workshop 02: artroskopowy przeszczep OATS - MFC
Grupa B: Techniki naprawy chrząstki – jak ja to robię?
Grupa A: Cadaver workshop 03: reinsercja oderwanego fragmentu chrzęstno-kostnego
(chondral dart na LFC, artrotomia boczna z reinsercją do rzepki)

Grupa B: Reinsercja oderwanych fragmentów chrzęstno-kostnych.
Grupa B: Cadaver workshop 03: reinsercja oderwanego fragmentu chrzęstno-kostnego
(chondral dart na LFC, artrotomia boczna z reinsercją do rzepki)

Grupa A: Reinsercja oderwanych fragmentów chrzęstno-kostnych.
Przerwa kawowa
Analiza przypadków klinicznych
Koniec zajęć
Dzień 2
Poranna kawa
Grupa A: Cadaver workshop 04: pobranie płatka okostnej i transplantacja do bruzdy międzykłykciowej.
Grupa B: Techniki naprawy chrząstki – jak ja to robię?
Grupa A: Techniki naprawy chrząstki – jak ja to robię?
Grupa B: Cadaver workshop 04: pobranie płatka okostnej i transplantacja do bruzdy międzykłykciowej.
Przerwa kawowa
Diagnostyka obrazowa uszkodzeń chrząstki
Planowanie leczenia uszkodzeń chrząstki: przyczyna i skutek
Lunch
Podstawy rehabilitacji po naprawie chrząstki
Analiza przypadków klinicznych
Uroczyste zakończenie kursu
Wykładowcy
    lek. Urszula Zdanowicz
    Doświadczona instruktorka kursów kadawerowych, rocznie prowadzi kilkanaście szkoleń.
    Specjalizuje się szczególnie w zabiegach artroskopowych i rekonstrukcyjnych stawu kolanowego i skokowego (rekonstrukcje więzadłowe, naprawa chrząstki, rekonstrukcja łąkotek, osteotomie, protezoplastyka) oraz w rekonstrukcjach tkanek miękkich, min. ścięgna Achillesa.
    Kierownik Naukowa Carolina Medical Center. Członek Faculty McGowan Institute for Regenerative Medicine Uniwersytetu w Pittsburgu, gdzie prowadzi prace badawcze związane z regeneracją tkanek.
Warunki uczestnictwa
Termin: 20-21 listopada 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału: 3500 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 2 listopada 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 2 listopada 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Kolano

20 listopada 2020r. (piątek) - 21 listopada 2020r. (sobota):  CEM, Warszawa

3500 zł (zw)