fbpx
Dzień Chorób Zakaźnych i Medycyny Podróży
Konferencja naukowa
O szkoleniu
Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej aktualnym wytycznym dotyczącym chorób zakaźnych oraz omawiającej zagadnienia związane z przygotowaniem pacjentów do zagranicznych wyjazdów.

Podczas konferencji zostaną poruszone tematy związane z chorobami, które na nowo pojawiają się w polskiej populacji. Omówimy aktualny stan zakażeń i aspekty kliniczne. Dodatkowym elementem będą tematy związane ze szczepieniami w medycynie podróży.

Już dziś zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Powitanie Uczestników. Rozpoczęcie konferencji
Dobór szczepień w medycynie podróży w kontekście najpopularniejszych kierunków
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Wizyta z zakresu medycyny podróży w pytaniach i odpowiedziach
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Szczepionki GSK w realizacji kalendarza szczepień osób dorosłych
Agnieszka Drążkiewicz-Miszczak, GSK
Różne oblicza malarii
dr n. med. Piotr Kajfasz
Przerwa kawowa
Grypa jako choroba całoroczna w tropikach - leczenie, zapobieganie
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Szczepienia w medycynie podróży
Elżbieta Dobruszek Sanofi Pasteur
Apteczka dla podróżujących
dr n. med. Grzegorz Karczewski
Gorączka Denga
dr n. med. Piotr Kajfasz
Odra w Polsce – aspekty praktyczne
dr n. med. Grzegorz Karczewski
Przerwa kawowa
Aktualna sytuacja zakażeń WZW A,B,C i HIV - strategie postepowania
dr n. med. Grzegorz Karczewski
Zakażenia Corynebacterium diphtheriae. Odporność polskiej populacji na zachorowanie na błonicę.
dr n. med. Grażyna Dulny
Zasady kwalifikacji do szczepień ochronnych w Grupie LUX MED
lek. Rafał Kuligowski
Dyskusja i zakończenie
Wykładowcy
    dr hab. n. med. Ernest Kuchar
    dr n. med. Piotr Kajfasz
    dr n. med. Grażyna Dulny
    dr n. med. Grzegorz Karczewski
    lek. Rafał Kuligowski
Warunki uczestnictwa
Termin: 13 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Carolina Medical Center, ul. Pory 78, Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 300zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 30 marca 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 30 marca 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Interdyscyplinarne
Pediatra/internista
Pielęgniarka/położna
Narządy wewnętrzne
Zakończone wydarzenie