Dzień Chorób Zakaźnych i Medycyny Podróży
Konferencja naukowa
O szkoleniu
Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej aktualnym wytycznym dotyczącym chorób zakaźnych i przygotowaniem pacjentów do zagranicznych wyjazdów.

Podczas konferencji zostaną poruszone tematy związane z chorobami, które na nowo pojawiają się w polskiej populacji. Omówimy aktualny stan zakażeń i aspekty kliniczne. Dodatkowym elementem będą tematy związane ze szczepieniami w medycynie podróży.
Czytaj więcej Czytaj mniej
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie
dr hab. med. Ernest Kuchar
Przygotowanie pacjenta do wyjazdu oraz profilaktyka zdrowotna w podróży
prof. dr hab. med. Krzysztof Korzeniewski
Dobór szczepień w kontekście najczęściej wybieranych kierunków podróży
dr hab. med. Ernest Kuchar
Zasady kwalifikacji i wykonywania szczepień ochronnych
dr med. Grzegorz Karczewski
Zakażenia meningokokowe typu B – co lekarz powinien wiedzieć?
dr hab. med. Ernest Kuchar (Wykład sponsorowany GSK)
Przerwa kawowa
Szczepienia pracowników ochrony zdrowia
dr hab. med. Ernest Kuchar
Malaria - epidemiologia, chemioprofilaktyka, leczenie. Zakażenia arbowirusowe w tropiku
dr med. Piotr Kajfasz
Biegunki u osób podróżujących
dr med. Piotr Kajfasz
Szczepienia dla wyjeżdżających
Elżbieta Dobruszek, Sanofii Sp. z o.o.
Przerwa kawowa
Profilaktyka chorób wektorowych (przenoszonych przez owady)
Travel Care
Problemy zdrowotne podróżujących oraz badania po powrocie z podróży
prof. dr hab. med. Krzysztof Korzeniewski
Kleszczowe zapalenie mózgu - niedoceniane zagrożenie
Dyskusja i zakończenie
Wykładowcy
    dr hab. n. med. Ernest Kuchar
    prof. dr hab. med. Krzysztof Korzeniewski
    dr n. med. Grzegorz Karczewski
    dr n. med. Piotr Kajfasz
    Elżbieta Dobruszek, Sanofii Sp. z o.o.
Warunki uczestnictwa
Termin: 4 kwietnia 2020 r.
Miejsce: Arche Hotel Krakowska, Al. Krakowska 237, Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 300zł brutto
Uczestnikom będą przysługiwały punkty edukacyjne OIL.
Termin przesłania zgłoszeń do : 27 marca 2020 r.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 marca 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 marca 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Interdyscyplinarne
Pediatra
Pielęgniarka/położna
Narządy wewnętrzne
Zakończone wydarzenie