Akademia Chirurgii Ortopedycznej. Artroskopia stawu skokowego cz. 1
praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
AKADEMIA CHIRURGII ORTOPEDYCZNEJ
Korzyści
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu, przedstawienie zasad BHP
Anatomia i biomechanika stawu skokowego
Badanie stawu skokowego + dyskusja z panelem naukowym
Przerwa na kawę
Artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego
Konflikt w przednim przedziale stawu skokowego
Artroskopia tylnego przedziału stawu skokowego
Analiza przypadków klinicznych oraz quiz
Artrodeza vs Proteza
Rehabilitacja po operacjach stawu skokowego. Ocena biomechaniczna stawu skokowego
Diagnostyka obrazowa stawu skokowego w wybranych patologiach tego stawu + USG LIVE
Zakończenie
Dzień 2
Lunch
Dysekcja stawu skokowego
Warsztaty cz. 1

– Artroskopia diagnostyczna przedniego przedziału stawu skokowego

– Usunięcie ciała wolnego

– Uwidocznienie ATFL

– Mikrozłamania

– Replantacja oderwanego fragmentu chrzęstno-kostnego

– Usunięcie konfliktu w przednim przedziale stawu skokowego
Lunch
Warsztaty cz. 2

– Artroskopia tylnego przedziału stawu skokowego

– Artrodeza podskokowa
Zakończenie i wręczenie certyfikatów.
Wykładowcy
    Lek. Urszula Zdanowicz
Warunki uczestnictwa
Termin: 25-26 maja 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 2800 zł (brutto)
Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 14 maja 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 14 maja 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Ortopeda
Stopa-staw skokowy
Zakończone wydarzenie