fbpx
Osteotomia kości piszczelowej i udowej (HTO i DFO)
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
  • Kurs w warunkach odzwierciedlających warunki sali operacyjnej
  • Praktyczne doskonalenie umiejętności poprzez indywidualne wykonywanie procedur zbiegowych na preparacie nieutrwalonym
  • Możliwość konsultacji wszystkich problemów i zapytań z Prowadzącym
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu
Prezentacja technik osteotomii kości piszczelowej z użyciem płytki PEEKPower Plate - wskazania i możliwe powikłania
Szkolenie na preparatach nieutrwalonych HTO
Lunch
Prezentacja technik osteotomii kości udowej z użyciem płytki PEEKPower Plate - wskazania i możliwe powikłania
Szkolenie na preparatach nieutrwalonych DFO
Zakończenie kursu
Wykładowcy
    Lek. Łukasz Luboiński
    Specjalista ortopedii i traumatologii. Szczególne obszary zainteresowań to rekonstrukcje wielowięzadłowe w obrębie kolan, osteotomie korekcyjne, leczenie urazów tkanek miękkich, ścięgien i więzadeł, w tym przezskórna plastyka ścięgna Achillesa i leczenie zachowawcze uszkodzeń tego ścięgna. Wykonuje rocznie 150 operacji rekonstrukcji ACL (uwzględniając 20 operacji rewizyjnych), 10 PCL (+ 10 rekonstrukcji wielowięzadłowych), 100 innych operacji kolan, 50 innych otwartych rekonstrukcji kolan, 10 stabilizacji barku, 30 rekonstrukcji stożka rotatorów, 80 artroskopii biodra, 50 trauma operations, 25 stopy i stawu skokowego, 20 operacji ręki i innych (razem około 450 operacji rocznie z czego75% artroskopowych i 25% otwartych). Nie wykonuje operacji endoprotezoplastyk, złamań miednicy i urazów kręgosłupa.
Warunki uczestnictwa
Termin: 13 marca 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 3400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 23 lutego 2012 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 23 lutego 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Biodro
Kolano
Udo

13 marca 2020r. (piątek):  CEM, Warszawa

3400 zł (zw)