Osteotomie stawu kolanowego (Joint Preservation Congress 2018)
praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Zapraszamy do udziału w szkoleniu na preparatach nieutrwalonych Joint Preservation – Osteotomie Stawu Kolanowego. Szkolenie obejmuje techniki operacyjne stosowane w kompleksowym leczeniu urazów i chorób zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Osteotomie są nie tylko skutecznym narzędziem w leczeniu chorób zwyrodnieniowych, ale przede wszystkim podporą wielu artroskopowych technik rekonstrukcyjnych stawu (dotyczących łąkotek, chrząstki i więzadeł). Znajomość tej techniki jest więc niezbędnym narzędziem w codziennej pracy każdego ortopedy.

We invite you to take part in our Joint Preservation – Knee Osteotomies training using unfixed specimens.
The training will cover operative techniques used in the comprehensive treatment of traumatic injuries and degenerative conditions of the knee joint. Osteotomies are not only an effective tool in the treatment of degenerative diseases, but most of all the mainstay of many arthroscopic techniques used in joint repair (involving the menisci, cartilage and ligaments). Mastering this technique is therefore a necessity in the day-to-day work of every orthopaedic surgeon.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Komitetem Osteotomii ESSKA jako impreza towarzysząca tegorocznemu Joint Preservation Congress.
The training is organised in collaboration with the ESSKA Osteotomy Committee as an event accompanying this year’s Joint Preservation Congress.

Kierownikiem kursu są Ronald Van Heerwaarden oraz Konrad Słynarski, członkowie komitetu edukacyjnego d/s osteotomii ESSKA. Wspólnie z nimi szkolenie prowadzić będą także inni międzynarodowi eksperci w dziedzinie osteotomii.

W programie kursu – zajęcia praktyczne w 2 – osobowych grupach, operacje w warunkach tzw cadaver lab.

The course will be led by Ronald Van Heerwaarden and Konrad Słynarski, members of the ESSKA scientific osteotomy committee. They will be accompanied by other international osteotomy experts. The course programme includes practice sessions in groups of 2 in the form of a cadaver lab.

The programme includes:
• corrective osteotomy of the proximal tibial epiphysis
• corrective osteotomy of the distal tibial epiphysis
• treatment of knee joint instability in combination with osteotomy

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Wybitni instruktorzy - Ronald Van Heerwaarden oraz Konrad Słynarski,
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
  • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Program
Dzień 1
Zagadnienia
osteotomie korekcyjne bliższej nasady kości piszczelowej,
osteotomie korekcyjne dalszej nasady kości udowej,
osteotomie stawu rzepkowo-udowego: trochleoplastyka i rekonstrukcja więzadła
rzepkowo – udowego

rekonstrukcje niestabilności stawu kolanowego w połączeniu z osteotomią
The programme includes:
• corrective osteotomy of the proximal tibial epiphysis
• corrective osteotomy of the distal tibial epiphysis
• treatment of knee joint instability in combination with osteotomy
Warunki uczestnictwa
Termin: 8 września 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa
Koszt udziału jednej osoby:
3000 zł dla uczestników zjazdu www.jointpreservation.pl
3500 zł cena dla pozostałych chętnych

Fee:

3000 zł for participants in JPC 2018 www.jointpreservation.pl

3500 zł for other participants

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 23 sierpnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 23 sierpnia 2018 r (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie