Osteotomia kości piszczelowej i udowej (HTO i DFO)
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Kurs w warunkach odzwierciedlających warunki sali operacyjnej
 • Praktyczne doskonalenie umiejętności poprzez indywidualne wykonywanie procedur zbiegowych na preparacie nieutrwalonym
 • Możliwość konsultacji wszystkich problemów i zapytań z Prowadzącym
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu
Prezentacja technik osteotomii kości piszczelowej i udowej - wskazania i możliwe powikłania
Szkolenie na preparatach nieutrwalonych osteotomia HTO
Lunch
Szkolenie na preparatach nieutrwalonych osteotomia DFO
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  lek. Łukasz Luboiński
  Specjalista ortopedii i traumatologii, od 2016 roku ordynator Oddziału Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej w Carolina Medical Center. Specjalizuje się w rekonstrukcjach wielowięzadłowych w obrębie kolan, osteotomiach korekcyjnych, leczeniu urazów tkanek miękkich, ścięgien i więzadeł, w tym przezskórnej plastyce ścięgna Achillesa i leczeniu zachowawczym tego ścięgna.

  Jest pomysłodawcą i założycielem Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.

  Pełnił rolę konsultanta ortopedycznego KP Legia, lekarza Polskiego Związku Pływackiego, Polskiego Związku Koszykówki oraz zawodów WTA J&S Cup.
Warunki uczestnictwa
Termin: 4 marca 2023 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 4300 zł (zw)


Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 11 lutego 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 11 lutego 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Partner kursu
Sanofi

Firma Mediway Healthcare Solutions dostarcza innowacyjne rozwiązania na rynku chirurgii ortopedycznej służące bezpieczeństwu Pacjenta. Zespół MEDIWAY składa się z profesjonalistów mających szeroką wiedzę medyczną, szczególnie w kontekście możliwości i zastosowań produktów z zakresu chirurgii ortopedycznej i traumatologii. Ich misją jest zapewnienie dostępności do najlepszych rozwiązań technologicznych służących zdrowiu Pacjenta. Wysokie standardy działania, komfortowe warunki pracy i dobra atmosfera wśród personelu pozwalają zachować balans pomiędzy satysfakcją pracowników i wynikami firmy.
Ortopeda
Kolano
Udo

04 marca 2023r. (sobota):  CEM, Warszawa

4300 zł (zw)