Polska Akademia Mikrochirurgii
Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
O szkoleniu
POLSKA AKADEMIA MIKROCHIRURGII
Moduł M1. Wykłady Masterclass: Teoretyczne wprowadzenie do podstawowych koncepcji mikrochirurgii.
Moduł M2. Warsztaty: Szkoleniowe z zakresu mikrochirurgii na małym modelu zwierzęcym
Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Moduł M1. Wykłady Masterclass: Teoretyczne wprowadzenie do podstawowych koncepcji mikrochirurgii.
Rejestracja uczestników i powitalna kawa
Wprowadzenie do kursu. Mikrochirurgia ogólna koncepcja technik i praktycznego ich zastosowanie Historia mikrochirurgii -dr Janusz Jaworowski
Mikroskopy i instrumenty mikrochirurgiczne.
Wybór materiałów: nici do zabiegów mikrochirurgicznych
Podstawowe umiejętności w mikrochirurgii
Zaawansowane umiejętności w mikrochirurgii
Przedoperacyjne planowanie mikrochirurgiczne
Monitorowanie po zabiegach mikrochirurgicznych
• Laser Doppler
• Sonda Cook ‘a
Procedury ratujące płaty mikrochirurgiczne
Udoskonalenia w rekonstrukcji mikrochirurgiczne
• staplery naczyniowe
Zajęcia praktyczne

Podstawowe techniki Mikrochirurgiczne zajęcia praktyczne szycie rękawic / mikro drenów chirurgicznych/ szycie żył
Zakończenie I dnia szkolenia
Dzień 2
Moduł M2. Warsztaty: Szkoleniowe z zakresu mikrochirurgii na małym modelu zwierzęcym
Rozpoczęcie II dnia szkolenia
Podstawowe techniki zarządzania eksperymentalnym operowaniem zwierząt, mikroskop i oprzyrządowanie, podstawy znieczulenia zwierząt i opieki
Przerwa
Zajęcia praktyczne
a. Technika zespolenia Epineural i perineural nerwu kulszowego
b. Technika zespolenia End-to-end szew tętnicy szyjnej i tętnicy udowej
c. Technika zespolenia End-to-end szew żyły szyjnej i/lub żyły udowej
d. Technika zespolenia Aortalno-biodrowego typu end-to-side
e. Technika zespolenia typu end-to-side
i. Tętnica udowa
ii. Żyła udowa
Preparowanie "In situ" płata pachwinowego
Przeniesienie i wszycie płata pachwinowego na szyję zwierzęcia
Lunch
Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów
Wykładowcy
    Lek. Janusz Jaworowski
    specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej. Klinika Timeless Chirurgia Plastyczna.
Warunki uczestnictwa
Termin: 9-10 grudnia 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: 2300zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 26 listopada 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 26 listopada 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska, 12 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Laryngolog
Chirurg ogólny
Chirurg onkolog
Narządy wewnętrzne
Zakończone wydarzenie