Kurs Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki „Petrosektomia”
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Otwarcie kursu
Wykłady i zajęcia praktyczne:
Obiad
Zajęcia praktyczne
Zakończenie kursu
Program kursu obejmuje omówienie i ćwiczenia:
• Wskazania i technika petrosektomii
• Niepowodzenia i powikłania petrosektomii
• Dekompresja i transpozycja n VII
• Dojście podskroniowe typ A
Wykładowcy
    Prof. dr hab. n. med. Marcin Szymański
    Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Lublinie
    Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
    Klinika Otolaryngologii WUM
Chirurg głowy i szyi
Laryngolog
Głowa i szyja

15 grudnia 2022r. (czwartek):  CEM, Warszawa

2700 zł - Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki
3400 zł - Lekarz niebędący członkiem PTCPC