Postępowanie w chirurgicznym leczeniu ran tkanek miękkich przedramienia i ręki
Zaawansowany kurs kadawerowy
O szkoleniu
Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaopatrywania urazów przedramienia i ręki, ze szczególnym naciskiem na tkanki miękkie.
Uczestnik zapoznany zostanie z technikami pierwotnej i wtórnej rekonstrukcji ścięgien oraz nerwów, a także z metodami zamykania rozległych ubytków tkankowych.
Zastosowanie wiedzy nabytej w ramach kursu wykracza poza ramy zabiegów ostrodyżurowych i może być z powodzeniem wykorzystana przy planowych zabiegach z zakresu chirurgii ręki jak np. leczenie zespołu kanału nadgarstka czy choroby Dupuytren’a.

Na kilka tygodni przed kursem każdy z uczestników otrzymuje dedykowane materiały edukacyjne umożliwiające wstępne przygotowanie merytoryczne. Dodatkowo, po zapoznaniu się z materiałem, uczestnik wypełnia ankietę w której sygnalizuje problematyczne, a także kluczowe dla jego praktyki klinicznej zagadnienia. Rozwiązanie to pozwala na maksymalizację aspektu praktycznego szkolenia oraz jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb kursanta.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w doskonale wyposażonym laboratorium chirurgicznym, w tym przy wykorzystaniu lup operacyjnych oraz narzędzi mikrochirurgicznych.
Zajęcia odbywają się w dwóch trybach pod okiem doświadczonych instruktorów.
W ramach trybu indywidualnego każdy z kursantów ćwiczy techniki operacyjne na nieutrwalonych, izolowanych preparatach ścięgien oraz nerwów obwodowych. Tryb zespołowy zakłada pracę dwóch uczestników przy jednym nieutrwalonym preparacie przedramienia i ręki który wiernie odwzorowuje rzeczywiste warunki śródoperacyjne.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Ćwiczenia na nieutrwalonych preparatach anatomicznych przedramienia i ręki, a także na izolowanych preparatach ścięgien oraz nerwów
 • Obszerny program kursu - zagadnienia zarówno z zakresu ostrodyżurowych, jak i planowych zabiegów chirurgii ręki
 • Limitowana liczba miejsc na kurs. Ćwiczenia w trybie indywidualnym oraz w 2-osobowych zespołach pod okiem doświadczonych instruktorów
 • Dedykowane materiały edukacyjne dostarczane na kilka tygodni przed kursem
 • Dostosowanie wybranych aspektów kursu do indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Doskonale wyposażone, nowoczesne laboratorium chirurgiczne
 • Szkolenia w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie oraz przyznanie punktów edukacyjnych przez Okręgową Izbę Lekarską.
Program
Dzień 1
Powitanie uczestników oraz omówienie zasad pracy w laboratorium CEM.
Anatomia praktyczna przedramienia i ręki. Badanie przedmiotowe.
Urazy przedramienia i ręki. Zasady ogólne postępowania.
Pierwotna i wtórna rekonstrukcja ścięgien zginaczy i prostowników. Mikrochirurgiczna rekonstrukcja nerwów obwodowych i naczyń.
Warsztaty kadawerowe – cześć I (izolowane preparaty ścięgien i nerwów obwodowych)
Indywidualne ćwiczenia różnych technik rekonstrukcji ścięgien i nerwów.
Warsztaty kadawerowe – część II (nieutrwalony preparat przedramienia i ręki).
Pokaz anatomiczny.
Ćwiczenia na preparacie w 2-osobowych zespołach.
Przerwa na lunch.
Wykłady – część II
Rekonstrukcja ubytków tkanek miękkich. Postępowanie ogólne. Przeszczepy skóry. Plastyki płatowe.
Warsztaty kadawerowe – część III (nieutrwalony preparat przedramienia i ręki).
Rekonstrukcja ubytków tkanek miękkich. Postępowanie ogólne. Przeszczepy skóry. Plastyki płatowe.
Warsztaty kadawerowe – część III (nieutrwalony preparat przedramienia i ręki)
Ćwiczenia na preparacie w 2-osobowych zespołach.
• Przeszczep skóry pełnej grubości
• Plastyki miejscowe VY
• Płat promieniowy
• FDMA (płat Foucher’a)
• Płat Quaba
• Płat z kłębu kciuka
• Płat Moberg’a
• Płat krzyżowy palca
• Płat Littler’a
Zakończenie kursu z wręczeniem certyfikatów.
Wykładowcy
  dr hab. n. med. Piotr Pietruski
  Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ostrodyżurowych i planowych operacji kończyny górnej. Od lat związany z Kliniką Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Współorganizator kursów z zakresu mikrochirurgii. Autor licznych prac naukowych opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach o tematyce chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i szczękowo-twarzowej.
  dr n. med. Ilja Dzierżyński
  Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej. Ponad 15-letni staż pracy. Obecnie związany Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, SPSK im Prof Adama Grucy CMKP . W przeszłości członek zespołu Krajowego Centrum Chirurgii Plastycznej i Mikrochirurgii rekonstrukcyjnej oraz Krajowego Centrum Onkologii z Oddziałem Onkologicznej Chirurgii Rekonstrukcyjnej (Białoruś). Współorganizator kursów z zakresu mikrochirurgii. Autor licznych prac naukowych i patentów o tematyce chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.
Warunki uczestnictwa
Termin: 18 marca 2023 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C

Koszt szkolenia: 3900 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia na terenie placówki.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
o szczegółowe informacje organizacyjne
o zasady płatności
o numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 25 lutego 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 25 lutego 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Chirurg ogólny
Ortopeda
Bark
Łokieć
Nadgarstek

18 marca 2023r. (sobota):  CEM, Warszawa

3900 zł (zw)