POLSKA AKADEMIA MIKROCHIRURGII. Postępowanie w urazach tkanek miękkich przedramienia i ręki.
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaopatrywania urazów przedramienia i ręki, ze szczególnym naciskiem na tkanki miękkie. Uczestnik zapoznany zostanie z technikami pierwotnej i wtórnej rekonstrukcji ścięgien, nerwów, a także z metodami zamykania rozległych ubytków tkankowych. Zastosowanie wiedzy nabytej w ramach kursu wykracza poza ramy zabiegów ostrodyżurowych i może być z powodzeniem wykorzystana przy planowych zabiegach z zakresu chirurgii ręki jak np. leczenie zespołu kanału nadgarstka czy choroby Dupuytren’a.

Na kilka tygodni przed kursem każdy z uczestników otrzymuje dedykowane materiały edukacyjne umożliwiające wstępne przygotowanie merytoryczne. Dodatkowo, po zapoznaniu się z materiałem, uczestnik wypełnia ankietę w której sygnalizuje problematyczne a także kluczowe dla jego praktyki klinicznej zagadnienia. Rozwiązanie to pozwala na maksymalizację aspektu praktycznego szkolenia oraz jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb kursanta.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w doskonale wyposażonym laboratorium chirurgicznym, w tym przy wykorzystaniu lup operacyjnych oraz narzędzi mikrochirurgicznych. Zajęcia odbywają się w dwóch trybach pod okiem doświadczonych instruktorów. W ramach trybu indywidualnego każdy z kursantów ćwiczy techniki operacyjne na nieutrwalonych, izolowanych preparatach ścięgien oraz nerwów obwodowych. Tryb zespołowy zakłada pracę dwóch uczestników przy jednym nieutrwalonym preparacie przedramienia i ręki który wiernie odwzorowuje rzeczywiste warunki śródoperacyjne.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników i poranna kawa
Wykłady – część I
Powitanie uczestników oraz omówienie zasad pracy w laboratorium CEM
Anatomia praktyczna przedramienia i ręki. Badanie przedmiotowe.
Urazy przedramienia i ręki. Zasady ogólne postępowania.
Pierwotna i wtórna rekonstrukcja ścięgien zginaczy i prostowników. Mikrochirurgiczna rekonstrukcja nerwów obwodowych i naczyń.
Warsztaty kadawerowe – cześć I (izolowane preparaty ścięgien i nerwów obwodowych)

Indywidualne ćwiczenia różnych technik rekonstrukcji ścięgien i nerwów.
Warsztaty kadawerowe – część II (nieutrwalony preparat przedramienia i ręki)
Pokaz anatomiczny
Ćwiczenia na preparacie w 2-osobowych zespołach
Lunch
Wykłady – część II
Rekonstrukcja ubytków tkanek miękkich. Postępowanie ogólne. Przeszczepy skóry. Plastyki płatowe.
Warsztaty kadawerowe – część III (nieutrwalony preparat przedramienia i ręki)
Ćwiczenia na preparacie w 2-osobowych zespołach.
- Przeszczep skóry pełnej grubości
- Plastyki miejscowe VY
- Płat promieniowy
- FDMA (płat Foucher’a)
- Płat Quaba
- Płat z kłębu kciuka
- Płat Moberg’a
- Płat Littler’a
- Płaty krzyżowe palców
Zakończenie kursu z wręczeniem certyfikatów
Wykładowcy
  dr n. med. Piotr Pietruski
  Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ostrodyżurowych i planowych operacji kończyny górnej. Od lat związany z Kliniką Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Współorganizator kursów z zakresu mikrochirurgii. Autor licznych prac naukowych opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach o tematyce chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i szczękowo-twarzowej.
  dr n. med. Ilja Dzierżyński
  Specjalista chirurgii ogólnej w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej. Ponad 15-letni staż pracy. Obecnie związany ze Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. W przeszłości członek zespołu Krajowego Centrum Chirurgii Plastycznej i Mikrochirurgii rekonstrukcyjnej oraz Krajowego Centrum Onkologii z Oddziałem Onkologicznej Chirurgii Rekonstrukcyjnej (Białoruś). Współorganizator kursów z zakresu mikrochirurgii. Autor licznych prac naukowych o tematyce chirurgii plastycznej.
Korzyści
 • Ćwiczenia na nieutrwalonych preparatach anatomicznych przedramienia i ręki, a także na izolowanych preparatach ścięgien oraz nerwów
 • Obszerny program kursu - zagadnienia zarówno z zakresu ostrodyżurowych, jak i planowych zabiegów chirurgii ręki
 • Limitowana ilość miejsc na kurs. Ćwiczenia w trybie indywidualnym oraz w 2-osobowych zespołach pod okiem doświadczonych instruktorów
 • Dedykowane materiały edukacyjne dostarczane na kilka tygodni przed kursem
 • Dostosowanie wybranych aspektów kursu do indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Doskonale wyposażone, nowoczesne laboratorium chirurgiczne
 • Nacisk na aspekt praktyczny szkolenia
Warunki uczestnictwa
Termin: 11 grudnia 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Koszt szkolenia: 3500 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwę lunchową, certyfikat uczestnictwa.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 listopada 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o..
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 listopada 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Chirurg ogólny
Bark
Łokieć
Nadgarstek
Zakończone wydarzenie