Postępowanie z obrażeniami powstałymi w warunkach wojennych – tkanki miękkie i kości kończyn
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
W obliczu wojny w Ukrainie 🇺🇦 Centrum Edukacji Medycznej, zgodnie z misją prowadzenia specjalistycznych szkoleń, wspiera celowaną wiedzą praktyczną kadry medyczne.
Kontynuujemy cykl szkoleń kadawerowych dla lekarzy z zaopatrywania ran bojowych oraz combat trauma.
Zapraszamy Państwa na szkolenie:
Postępowanie z obrażeniami powstałymi w warunkach wojennych – tkanki miękkie i kości kończyn
Dzięki współpracy chirurga plastyka oraz lekarza ortopedy zaprojektowaliśmy szkolenie będące połączeniem tych dwóch specjalizacji w leczeniu ran powstałych podczas działań wojennych.
Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym szkoleniu lub w wybranym dniu dotyczącym zaopatrywania kończyny górnej lub kończyny dolnej.

24-25 czerwca 2022r. : CEM, Warszawa

Szkolenie poprowadzą:
dr hab. n. med. Piotr Pietruski - specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ostrodyżurowych i planowych operacji kończyny dolnej i górnej.
dr Mikołaj Wróbel - lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kierownik d/s technologii medycznych.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Doświadczeni instruktorzy odpowiedzą na Twoje pytania i wątpliwości
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury medyczne
 • W ramach kursu weźmiesz udział w pokazie anatomicznym miednicy na preparacie ludzkim, nieutrwalonym formaliną
 • Część praktyczna prowadzona w warunkach bloku operacyjnego, w nowoczesnym laboratorium
 • Otrzymasz zaświadczenie potwierdzające udział w kursie oraz punkty edukacyjne OIL
 • Zdobyte na kursie doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
Program
Dzień 1
Postępowanie z obrażeniami powstałymi w warunkach wojennych – tkanki miękkie i kości kończyny dolnej
Rejestracja uczestników
Wykłady:
- Charakterystyka urazów wojennych kończyny dolnej - dr hab. n. med. Piotr Pietruski
- Postępowanie ogólne - dr hab. n. med. Piotr Pietruski
- Pokaz Video – Anatomia kliniczna, techniki rekonstrukcyjne - dr hab. n. med. Piotr Pietruski
- Zasady wstępnego zaopatrywania złamań kończyny dolnej w warunkach ośrodka II, III poziomu - dr Mikołaj Wróbel
Zajęcia praktyczne na preparatach nieutrwalonych:
- Zaopatrzenie złamań kości udowej i piszczelowej stabilizatorem zewnętrznym
- Przeszczepy skóry
- Przeszczep wsteczny łydki
- Płat m. brzuchatego łydki
- Płat m. płaszczkowatego
- Płat m. strzałkowego krótkiego
- Płaty perforatorowe (płat śmigłowy i keystone)
- Płat kości strzałkowej
- Postępowanie w zespole zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych kończyny dolnej
- Terapia podciśnieniowa ran (VAC)
- Zaopatrzenie ran postrzałowych na preparacie zwierzęcym - nóżki świńskie
Dzień 2
Postępowanie z obrażeniami powstałymi w warunkach wojennych – tkanki miękkie i kości kończyny górnej
Rozpoczęcie szkolenia
Wykłady:
- Anatomia kliniczna - dr Pietruski
- Charakterystyka urazów wojennych kończyny górnej - dr hab. n. med. Piotr Pietruski
- Postępowanie ogólne - dr hab. n. med. Piotr Pietruski
- Pokaz Video – Anatomia kliniczna, techniki rekonstrukcyjne - dr hab. n. med. Piotr Pietruski
- Charakterystyka ran postrzałowych - dr Mikołaj Wróbel
- Zasady wstępnego zaopatrywania złamań kończyny górnej w warunkach ośrodka II, III poziomu - dr Mikołaj Wróbel
Zajęcia praktyczne na preparatach nieutrwalonych
- Szycie preparatów ścięgien i nerwów
- Przeszczepy skóry pełnej i pośredniej grubości
- Plastyki miejscowe VY
- Płat promieniowy przedramienia
- FDMA (płat Foucher’a)
- Płat Quaba
- Płat z kłębu kciuka
- Płat Moberg’a
- Płat krzyżowy palca
- Płat Littler’a
- Postępowanie w zespole zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych kończyny górnej
- Stabilizacja zewnętrzna kości przedramienia i ramienia
Wykładowcy
  dr hab. n. med. Piotr Pietruski
  specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ostrodyżurowych i planowych operacji kończyny dolnej i górnej.
  dr Mikołaj Wróbel
  specjalista ortopedii i traumatologii. Współzałożyciel Centrum Chirurgii Specjalistycznej ORTOPEDIKA. Zajmuje się chirurgią rekonstrukcyjną stawu kolanowego i skokowego. Prowadzi badania naukowe w zakresie medycyny regeneracyjnej. Aktywny członek ICRS, ESSKA, PTArtro i PFAS. Wykładowca akademicki. Służył jako lekarz w trakcie wojskowej misji stabilizacyjnej w Iraku w 2004 roku.
Warunki uczestnictwa
Termin szkolenia: 24-25 czerwca 2022 r.

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału:

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 3 czerwca 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 3 czerwca 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
kończyna dolna
kończyna górna
Zakończone wydarzenie