Praktyczne aspekty leczenia złamań ręki i nadgarstka
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Kurs stanowi całość w połączeniu z częścią 2 ( powikłania kostne leczenia złamań ręki i nadgarstka – osteotomie, artrodezy, resekcje kostne) oraz kursem artroskopii nadgarstka.
Kurs obejmuje różne techniki operacyjnego leczenia złamań, omawia trudności zespoleń oraz możliwe powikłania leczenia złamania dalszego końca kości promieniowej, złamania kości łódeczkowatej nadgarstka, złamania kości śródręcza, złamania palców z wykorzystaniem implantów stabilnych kątowo.
W programie kursu zajęcia praktyczne samodzielnego stosowania implantów w warunkach tzw. cadaver lab oraz sesja szczegółowej sekcji anatomicznej ręki z omówieniem topografii istotnych dla chirurga okolic.

Zajęcia praktyczne odbywają się na certyfikowanych preparatach anatomicznych przebadanych pod kątem chorób zakaźnych (HIV, hepatitis B i C).

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
  • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Uroczyste powitanie uczestników. Otwarcie kursu. Omówienie kwestii organizacyjnych
Wstęp do leczenia złamań
Złamanie dalszego końca kości promieniowej
Przerwa
Złamania kości łódeczkowatej
Zespolenie złamania kości śródręcza
Złamania palców
Pokaz anatomiczny – ogólna anatomia ręki i nadgarstka
Lunch
Warsztaty na preparatach nieutrwalonych
• Zespolenie złamania kości promieniowej dostęp dłoniowy – płytka stabilna kątowo
• Zespolenie złamania kości łódeczkowatej śrubą Herberta
• Zespolenie złamania kości śródręcza
• Zespolenie złamania przezstawowego aPIP
Zakończenie kursu, wręczenie zaświadczeń wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
Wykładowcy
    Kierownik naukowy: lek. Paweł Nowicki
    specjalista ortopeda, traumatolog, chirurg ręki FESSH (dyplom europejski 2009).
Warunki uczestnictwa
Termin: 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C

Koszt uczestnictwa: 3000 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 30 maja 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 30 maja 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Łokieć
Nadgarstek
Zakończone wydarzenie