Plastyka piersi – prepektoralne rekonstrukcje wyniosłości piersiowej.
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Zapraszamy na kurs praktyczny, którego celem jest zdobycie umiejętności w zakresie technik rekonstrukcyjnych wyniosłości piersiowej.
Rekonstrukcja prepektoralna jest bardziej anatomiczna, fizjologiczna, umożliwia szybszą rekonwalescencję i szybszy powrót do aktywności zawodowej i sportu.
Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Ćwiczenia na nieutrwalonych preparatach (kadawerach).
 • Limitowana liczba miejsc. Ćwiczenia w 2-osobowych zespołach pod okiem doświadczonego instruktora.
 • Doskonale wyposażone, nowoczesne laboratorium chirurgiczne.
 • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie oraz przyznanie punktów edukacyjnych przez Okręgową Izbę Lekarską.
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu, przekazanie spraw organizacyjnych
Wykłady:
• Anatomia gruczołu piersiowego
• Szczegółowe omówienie typów mastektomii:
> Mastektomia z zaoszczędzeniem kompleksu brodawka-otoczka (nipple-sparing mastectomy)
> Mastektomia z zaoszczędzeniem skóry (skin-sparing mastectomy)
> Mastektomia z redukcją skóry (skin-reducing mastectomy), corial flap, ptoza
> Mastektomia zmniejszająca ryzyko (risk-reducing mastectomy) u nosicielek mutacji genetycznych
• Rekonstrukcja prepektoralna, porównanie z rekonstrukcją retropektoralną
• Zastosowanie siatek (syntetycznych całkowicie wchłanialnych) oraz bezkomórkowych macierzy skórnych (ADM- acellular dermal matrix) w prepektoralnej rekonstrukcji wyniosłości piersiowej. Szczegółowe omówienie różnych typów siatek i ADM oraz prezentacja próbek.
• Jednoczasowa rekonstrukcja wyniosłości piersiowej (IBR- immediate breast reconstruction):
• Jednoczasowa jednoetapowa z użyciem implantu (DTI-direct-to-implant)
• Jednoczasowa dwuetapowa z użyciem ekspandera oraz późniejsza wymiana ekspandera na implant
• Wskazania do IBR
• Omówienie rodzajów ekspanderów i implantów, prezentacja próbek
• Techniki oceny perfuzji płata po mastektomii (ocena kliniczna, systemy obrazowania ICG zieleni indocyjaninowej)
• Przeszczep tłuszczu własnego Pacjentki (fat transfer) po prepektoralnej rekonstrukcji wyniosłości piersiowej – podstawy, wskazania, techniki
• Rekonstrukcja wyniosłości piersiowej w aspekcie planowanej radioterapii
• Rekonstrukcja wyniosłości piersiowej po przedoperacyjnej chemioterapii
• Rekonstrukcja wyniosłości piersiowej. Zakres chirurgii węzłów chłonnych pachowych (biopsja węzła wartowniczego SNB, limfadenektomia pachowa ALND)
Lunch
Zajęcia praktyczne na cadaverach
• Prepektoralne rekonstrukcje wyniosłości piersiowej
• Mastektomia z zaoszczędzeniem kompleksu brodawka-otoczka
• Mastektomia z zaoszczędzeniem skóry
• Mastektomia z redukcją skóry. Wolny przeszczep kompleksu brodawka-otoczka KBO (free nipple graft). Przeniesienie KBO na szypule.
• Prepektoralna implantacja implantu
• Założenie siatki- techniki
• Założenie ekspandera
• Techniki retropektoralne
• Techniki chirurgii węzłów chłonnych pachowych
Zakończenie kursu z wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział w kursie oraz przyznanie punktów edukacyjnych przez Okręgową Izbę Lekarską.
Wykładowcy
  prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska – Wow
  Profesor chirurgii, chirurg piersi certyfikowany przez BRESO- Europejski Program Certyfikacji Chirurgów Piersi pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej PTCHO, członek Zarządu ESSO w latach 2014-2018, członek Grupy Roboczej BRESO, reprezentujący Polskę. W zakresie chirurgii piersi kształciła się w Klinikach Chirurgii Piersi/ Breast Unit na 4 kontynentach: w Europie- Europejski Instytut Onkologii w Mediolanie, Włochy; Narodowy Instytut Onkologii w Amsterdamie, Holandia; Uniwersytet Careggi we Florencji, Włochy; w Azji- Instytut Onkologii w Tokio; w Ameryce Północnej- Klinika Mayo, Rochester, USA oraz MSKCC w Nowym Jorku; w Ameryce Południowej- Uniwersytet Medyczny w Rio de Janeiro oraz Ivo Pitanguy Institute, Brazylia. Egzaminator Europejskiego Egzaminu w zakresie Chirurgii Piersi. Laureatka prestiżowych międzynarodowych nagród dla chirurgów piersi. Wykładowca na licznych kongresach międzynarodowych i krajowych, doświadczona instruktorka warsztatów operacyjnych chirurgii piersi, autorka licznych publikacji w zakresie raka piersi. Zaangażowana w działalność pro bono dla Chorych na raka piersi.
  prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa
  Ekspert chirurgii ogólnej oraz onkologicznej, specjalizuje się m.in. w oszczędzającym chirurgicznym leczeniu raka piersi, co było tematem jego rozprawy habilitacyjnej. Pracował m.in. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. W latach 2017-2019 kierował Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Od 2019 roku Kierownik Katedry Chirurgii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, jednocześnie Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Równocześnie od 2021 p.o. Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2019 roku Konsultant Naukowy Oddziału Chirurgii Szpitala w Środzie Wielkopolskiej. Od maja 2018 r. najpierw Prezes Elekt i od 2020r. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Wieloletni Członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Konsultant z zakresu Chirurgii Onkologicznej w Województwie Lubuskim. Współzałożyciel Europejskiego Konsorcjum ds. Leczenia Raka Piersi w Europie Środkowo- Wschodniej. Stypendysta Berliner Krebsgeselschaft w Klinice Chirurgii Uniwersytetu Charite Berlin. Stypendysta Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Klinice Chirurgii Szpitala Bremen Mitte. Przewodniczący Komisji Zdrowia Stowarzyszenia Wielkopolska Kierunek Europa.
Kurs został objęty patronatem PTChO
Galeria
Warunki uczestnictwa
Termin: 23 kwietnia 2022 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G wejście C

Koszt szkolenia: 6000 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 4 kwietnia 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 4 kwietnia 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Chirurg ogólny
Chirurg onkolog
Ginekolog
Medycyna estetyczna
Klatka piersiowa
Zakończone wydarzenie