Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – praktyczny kurs dla fizjoterapeutów
Kurs realizowany w ramach Akademii Terapii Kolana – część 2
Kurs dla fizjoterapeutów.

„Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego” – praktyczny kurs dla fizjoterapeutów.

Pełen sukces procesu leczenia pacjenta po rekonstrukcji WKP to nie tylko subiektywne poczucie stabilności pacjenta oraz jego powrót do pełnej aktywności, ale również ochrona jego kolana przed przyśpieszonym zużyciem w przyszłości. Ciągłe poszukiwanie optymalnego procesu leczenia doprowadziło do zmiany techniki operacyjnej w oparciu
o unikatowe wyniki badań dotyczących anatomii więzadła krzyżowego przedniego. Sytuacja ta wymusiła również zmianę postępowanie pooperacyjnego. Kurs prezentuje program rehabilitacji w oparciu o specyfikę gojenia przeszczepu i biomechanikę kolana. Dodatkowo jest to efekt indywidualnej oceny postępów gojenia w obrazie rezonansu magnetycznego oraz w oparciu o wyniki badań biomechanicznych jako kryterium przejścia do poszczególnych etapów rehabilitacji.
Kurs będzie zawierał unikalny pokaz anatomii i biomechaniki w oparciu o materiał cadaverowy, minimalną ilość teorii oraz maksymalną ilość zajęć praktycznych dotyczących zastosowania poszczególnych technik manualnych oraz ćwiczeń na każdym etapie rehabilitacji.


W trakcie kursu uczestnik:

• zapozna się z najnowszą wiedzą dotyczącą anatomii i biomechaniki więzadła krzyżowego przedniego popartą pokazem cadaverowym,

• otrzyma wiedzę na temat najnowszej anatomicznej metody rekonstrukcji WKP oraz jej przewadze nad innymi dostępnymi technikami operacyjnymi,

• będzie uczył się skonstruowania programu rehabilitacji po izolowanym uszkodzeniu WKP oraz modyfikację tego programu w zależności od występowania uszkodzeń współistniejących (łąkotki, więzadła poboczne…),

• będzie poznawał oraz trenował poszczególne techniki oraz ćwiczenia odpowiednio dobrane do każdego etapu rehabilitacji,

• pozna kryteria bezpiecznego powrotu pacjenta do pełnej aktywności fizycznej.
Program
Dzień 1
Powitanie, przedstawienie zasad oraz programu kursu
Anatomia na żywo – pokaz cadaverowy
Przerwa kawowa
Rekonstrukcja WKP krok po kroku – wykład z elementami materiałów filmowych z zabiegu
W jaki sposób planować usprawnianie po rekonstrukcji WKP? – przegląd literatury + doświadczenia własne + biologia gojenia przeszczepu
Rehabilitacja po rekonstrukcji WKP – Etap I (rehabilitacja przedoperacyjna + wczesne postępowanie pooperacyjne) – ćwiczenia praktyczne
Lunch
Rehabilitacja po rekonstrukcji WKP – Etap II (2 – 6 tydzień) – ćwiczenia praktyczne
Rehabilitacja po rekonstrukcji WKP – Etap III (6 – 12 tydzień) – ćwiczenia praktyczne
Rehabilitacja po rekonstrukcji WKP – Etap IV (12 – 24 tydzień) – ćwiczenia praktyczne
Przerwa kawowa
Rehabilitacja po rekonstrukcji WKP – Etap V ( powyżej 6 miesiąca) + elementy treningu sportowego - ćwiczenia praktyczne
Kryteria zakończenia usprawniania oraz powrotu do aktywności sportowej
Budujemy plan usprawniania w oparciu o case study
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  mgr Marcin Plenzler - kierownik naukowy kursu
  od blisko 14 lat (w tym od ponad 11 przy ścisłej współpracy z dr Śmigielskim) specjalizuje się w kompleksowej terapii stawu kolanowego leczonego zachowawczo jak i operacyjnie. Pomysłodawca, współautor oraz wykładowca licznych szkoleń w zakresu rehabilitacji ortopedycznej. Miłośnik terapii powięziowej, kompleksowej terapii manualnej oraz biomechaniki ciała człowieka.
  mgr Dariusz Straszewski
  fizjoterapeuta z blisko 25 letnim doświadczeniem w fizjoterapii ortopedycznej. Od blisko 20 lat współpracuje z dr Śmigielskim. Wielokrotny wykładowca licznych szkoleń w zakresu rehabilitacji ortopedycznej. Dyplomowany coach zdrowia oraz specjalista w walce w bólem.
  dr n. med Robert Śmigielski
  lekarz, specjalista ortopedii i traumatologii,
  ekspert w zakresie medycyny sportowej oraz regeneracyjnej
  Szef Life Ortopedia oraz Centrum Terapii Biologicznych Life Institute
  Dr n. med. Robert Śmigielski jest przede wszystkim praktykiem. Jego metody diagnostyczne, techniki operacyjne oraz protokoły stosowane w leczeniu zachowawczym wynikają nie z teorii i podręczników, lecz z wiedzy zdobywanej podczas badań anatomicznych, kongresów oraz podczas pracy w gabinecie i na sali operacyjnej. Do leczenia podchodzi holistycznie - po inspiracje sięga do innych dziedzin nauki i medycyny. Stosuje innowacyjne rozwiązania i technologie dążąc do optymalizacji procesu leczenia poprzez personalizację stosowanych metod i narzędzi.
  Zaangażowany w liczne inicjatywy i projekty badawcze. Nauczyciel i uczeń, stale poszerzający kompetencje swoje i innych - rozwijający autorskie bądź definiujący na nowo juz istniejące techniki i narzędzia chirurgiczne oraz metody terapeutyczne. Doceniany na świecie ze względu na swoim badania i opracowywane w ich wyniku metody rekonstrukcji więzadeł krzyżowych, ścięgna Achillesa, chirurgii łąkotek i wielu innych schorzeń ortopedycznych. Od lat intensywnie wspomaga rozwój ortopedii regeneracyjnej w Polsce, stosuje m. in. terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych oraz inne formy leczenia biologicznego.
Warunki uczestnictwa
Termin: 25 czerwca 2022 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Koszt szkolenia: 1500 zł brutto

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc jest ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania CEM przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 4 czerwca 2022 lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 4 czerwca 2022 (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Fizjoterapeuta
Ogólne

25 czerwca 2022r. (sobota):  CEM, Warszawa

1500 zł brutto