Zabiegi oszczędzające piersi – techniki onkoplastyczne, zabiegi radykalne z jednoczasową rekonstrukcją piersi , rekonstrukcje piersi.
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w nowym kursie medycznym, jaki pojawił się w ofercie CEM. Jako szkolący cały czas odbywamy staże zagraniczne, czerpiąc wiedzę praktyczną na sali operacyjnej, wiemy jakie jest to ważne. Chcemy tą wiedzą podzielić się z zainteresowanymi tą dziedziną chirurgii. Pragniemy przedstawić różne techniki chirurgii piersi, aby stały się dobrą jakością leczenia.

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami leczenia guzów piersi, omówienie i zademonstrowanie technik onkoplastycznych i rekonstrukcyjnych piersi.

CELE KURSU
Po zakończeniu kursu uczestnik powinien:
- znać podstawowe techniki operacyjne usuwania zmian w piersiach;
- umieć wykonanać zabieg oszczędzający onkoplastyczny i radykalny piersi;
- rozróżniać metody rekonstrukcji piersi ( jednoczasowe i wtórne) i prawidłowo kwalifikować pacjentki do takich procedur.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu, zapoznanie z zasadami BHP pracy w laboratorium CEM
Guzy piersi - ich morfologia i możliwości leczenia
dr Jasnowski / dr Bocian
Przerwa na kawę
Cadaver workshop cz. 1:
Techniki operacji oszczędzających pierś – planowanie (rysowanie) i wykonanie
Lunch
Cadaver workshop cz. 2:
Technika operacji radykalnej piersi
Podsumowanie pierwszego dnia zajęć
Dzień 2
Rekonstrukcje piersi: podział, metody, kwalifikacje, planowanie, możliwości, techniki
Dr Jasnowski/ dr Bocian
Przerwa na kawę
Cadaver workshop cz. 3
Mastektomie podskórne z użyciem ekspanderów i protez - planowanie omówienie techniki, demonstracje
Lunch
Cadaver workshop cz. 4
Rekonstrukcje z użyciem ekspanderów – wtórne: planowanie, omówienie techniki demonstracje.
Podsumowanie i zakończenie kursu
Wykładowcy
    Dr n. med. Artur Bocian
    Klinika Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach; Estetyka Piersi Kielce dr Artura Bociana
    Specjalizuje się w operacjach onkoplastycznych i rekonstrukcyjnych piersi. Od 10 lat operuje piersi w sposób nowoczesny z uwzględnienie najnowszych wytycznych leczenia raka piersi i zgodnie z ideą łaczącą chirurgię onkoloiczna z chirurgia plastyczną. Organizaor corocznych warsztatów z chirurgii piersi. Wykładowca na licznych konferencjach naukowych i kursach doskonalących . Kształcił się w Klinicach chirurgii plastycznej w USA Argentynie Włoszech Szwecji Wielkiej Brytanii. Od 2008 roku współpracuje z Centrum Leczenia Chorób Piersi w Bad Sarrow, Brandeneburia Niemcy.
    Dr Przemysław Jasnowski
    Oddział Chirugii Onkoligicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi W.SZ.S.W Częstochowie – PRSP.
Warunki uczestnictwa
Termin: 26-27 marca 2019r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 3500zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 12 marca 2019r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 12 marca 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Ginekolog
Klatka piersiowa
Zakończone wydarzenie