Praktyczny kurs dla ortopedów z oceny badań RM stawu kolanowego
Praktyczne warsztaty komputerowe
O szkoleniu
Kurs dedykowany przede wszystkim dla ortopedów, ale również lekarzy wszystkich innych specjalności wykorzystujących w codziennej praktyce badania RM stawów.

Tematyka kursu obejmuje przedstawienie aspektów technicznych, anatomii prawidłowej, typowe uszkodzenia struktur stawu kolanowego oraz interpretację obrazu pooperacyjnego.

Kurs prowadzony jest głównie w formie warsztatów, z możliwością samodzielnej oceny badań na stanowiskach komputerowych.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
 • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
 • Warsztaty mają charakter skoncentrowany na doskonaleniu praktycznych umiejętności
 • Limitowana liczba miejsc gwarantująca maksymalny komfort nauki podczas szkolenia
Program
Dzień 1
Otwarcie kursu, przywitanie uczestników
Podstawy fizyczne
Podstawy techniczne
Podstawowa analiza obrazów - sekwencje, obrazy, artefakty
Anatomia prawidłowa
Warsztaty - anatomia prawidłowa
Przerwa kawowa
Chrząstka
Warsztaty - chrząstka
Łąkotki
Warsztaty - łąkotka
Więzadła
Warsztaty - więzadła
Lunch
Ścięgna
Warsztaty - ścięgna
Obraz pooperacyjny
Warsztaty - obraz pooperacyjny
Inne, typowe patologie stawu kolanowego
Warsztaty - inne, typowe patologie stawu kolanowego
Przerwa kawowa
Przydatne pomiary ortopedyczne
Warsztaty - przydatne pomiary ortopedyczne
Quiz - samodzielna analiza przypadków
Omówienie wątpliwych przypadków z quizu
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  dr n. med. Marcin Paśnik
  kierownik naukowy
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, posiada European Diploma in Radiology.
  Kierownik Centrum Diagnostyki Obrazowej Carolina Medical Center, w którym pracuje od 2012r.
  Specjalizuje się w diagnostyce obrazowej narządu ruchu.
Warunki uczestnictwa
Termin: 11 września 2021 (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

Koszt szkolenia : 1390 zł (zw)


Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 27 sierpnia 2021 lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 27 sierpnia 2021 (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie