Praktyczny kurs z oceny badań RM kręgosłupa
Praktyczne warsztaty komputerowe
O szkoleniu
Kurs dedykowany przede wszystkim dla ortopedów, ale również lekarzy wszystkich innych specjalności wykorzystujących w codziennej praktyce badania RM kręgosłupa.

Tematyka kursu obejmuje przedstawienie aspektów technicznych, anatomii prawidłowej, najczęstszych patologii kręgosłupa oraz interpretację obrazu pooperacyjnego.

Kurs prowadzony jest głównie w formie warsztatów z możliwością samodzielnej oceny badań przy stacjach diagnostycznych.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
 • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
 • Warsztaty mają charakter skoncentrowany na doskonaleniu praktycznych umiejętności
 • Limitowana liczba miejsc gwarantująca maksymalny komfort nauki podczas szkolenia
Program
Dzień 1
Otwarcie kursu, przywitanie uczestników
Techniczne elementy diagnostyki RM kręgosłupa
Wykład, anatomia RM kręgosłupa
Warsztaty z anatomii
Przerwa
Wykład, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
Warsztaty, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
Wykład, choroby zapalne kręgosłupa
Warsztaty, choroby zapalne kręgosłupa
Przerwa
Wykład, guzy i zmiany guzopodobne kręgosłupa
Warsztaty, guzy i zmiany guzopodobne kręgosłupa
Lunch
Wykład, urazy kręgosłupa
Warsztaty, urazy kręgosłupa
Wykład, wady kręgosłupa
Warsztaty, wady kręgosłupa
Przerwa
Wykład, patologie kanału kręgowego
Warsztaty, patologie kanału kręgowego
Wykład, obraz pooperacyjny
Warsztaty, obraz pooperacyjny
Quiz + pytania
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  Dr n. med. Agnieszka Pomianowska
  Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła z wyróżnieniem.
  Szkolenie specjalizacyjne z radiologii i diagnostyki obrazowej odbyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.
  W roku 2016 uzyskała certyfikat European Diploma in Radiology oraz stopień doktora nauk medycznych, w 2017 roku tytuł specjalisty w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
  Obecnie specjalizuje się w diagnostyce obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego oraz nadal zajmuje się radiologią ogólną.
Warunki uczestnictwa
Termin: 8 października 2022 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

NIŻSZA CENA koszt udziału 1390 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 17 września 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 17 września 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Zakończone wydarzenie