Badania RTG i TK układu kostno-stawowego i głowy u pacjentów pourazowych
Seminarium techników elektroradiologii
O szkoleniu
Seminarium techników elektroradiologii
Korzyści
  • Omówienie prawdziwych przypadków
  • Doświadczeni wykładowcy
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Otwarcie konferencji
Badania rtg i TK kręgosłupa, Anna Siemianowicz
Anatomia radiologiczna kręgosłupa, Anna Siemianowicz
Zmiany pourazowe kręgosłupa, Anna Siemianowicz
Artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego
Wykład technika RTG, Anna Ladzik
Dyskusja i pytania
Przerwa kawowa
Badania rtg i TK czaszki, Joanna Gibińska
Anatomia radiologiczna czaszki, Joanna Gibińska
Zmiany pourazowe mózgo- i twarzoczaszki, Joanna Gibińska
Lunch
Wykład prawnika, Anna Augustynowicz
Anatomia układu kostno-stawowego, Joanna Gibińska
Diagnostyka obrazowa w urazach kończyn, Anna Siemianowicz
Pytania i dyskusja
Zakończenie i wręczenie certyfikatów.
Warunki uczestnictwa
Termin: 26 maja 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa
Koszt udziału jednej osoby:
Członkowie towarzystw wspierających i pracownicy LX:
I termin (do 11 maja włącznie): 300 zł | II termin (od 12 maja): 330
Pozostali uczestnicy:
I termin (do 11 maja włącznie): 330 zł | II termin (od 12 maja): 370 zł

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 14 maja 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 14 maja 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Radiolog
Bark
Głowa i szyja
Kolano
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Łokieć
Nadgarstek
Stopa-staw skokowy
Zakończone wydarzenie