Rynoplastyka
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Pełne spektrum wiedzy poparte ćwiczeniami praktycznymi na kadawerach, w małej grupie, pod czujnym okiem mistrza rynoplastyk – doktora Marcina Jadczaka
 • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych
 • Lekarze otrzymają zaświadczenie z punktami edukacyjnymi
 • Część praktyczna odbywa się w laboratorium, w którym odzwierciedlone są warunki występujące w sali operacyjnej – podczas szkolenia wiernie odtwarzany jest zabieg operacyjny
 • Każdy uczestnik ma możliwość samodzielnego wykonania uwzględnionych w programie kursu procedur operacyjnych
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników, poranna kawa
Rozpoczęcie kursu
Wykład:

• Zdefiniowanie estetycznych stref nosa
• Anatomia nosa: nos zewnętrzny, przegroda nosa, małżowiny nosowe, jamy nosa
• Obiektywne pomiary twarzy i nosa: kąt nosowo-czołowy, nosowo-wargowy, projekcja koniuszka itp.
• Rynoplastyka z dostępu zewnątrznosowego: cięcia operacyjne: nacięcie słupka -odwrócone V, schodkowe i inne, brzeżne, ekspozycja odnóg przyśrodkowych, koniuszków i odnóg bocznych, ekspozycja chrząstek bocznych i piramidy kostnej nosa, uwidocznienie przegrody nosa
Omówienie zasad pracy w laboratorium CEM
Cadaver Lab:

• Wykonanie cięć: odwrócone V, brzeżne, uwidocznienie anatomii nosa, dojście do przegrody nosa, wytworzenie płatów śluzówkowo-ochrzęstnowo-okostnowych, uwidocznienie przegrody
Przerwa kawowa
Wykład:

• Kształtowanie piramidy nosa:
- osteotomie: zmniejszenie piramidy nosa, osteotomie boczne, skośne, poprzeczne, środkowe itp.;
- linia brwiowo-koniuszkowa;
- środkowa część piramidy nosa, zastawki nosa, przeszczepy poszerzające, płaty chrzęstne
Cadaver Lab:
• pobranie chrząstki z przegrody nosa
• redukcja garbu nosa – części chrzęstnej i kostnej
• przeszczepy poszerzający – wymodelowanie i wszycie
• osteotomie skośne i boczne, wewnątrznosowe i przezskórne
Lunch
Wykład: Kształtowanie koniuszka nosa

• przycięcie dogłowowych brzegów odnóg bocznych chrząstek skrzydłowych
• koncepcja trojnogu w umiejscowieniu koniuszka: projekcja, rotacja koniuszka nosa
• przeszczepy i szwy modelujące skrzydełka
• kolumella chrzęstna w celu odtworzenia stabilnego koniuszka
Cadaver Lab:

Kształtowaniu koniuszka
• przycięcie dogłowowych brzegów odnóg bocznych chrząstek skrzydłowych
• przecięcie odnóg bocznych – overlay
• przecięcie odnóg przyśrodkowych, stabilizacja do kolumelli chrzęstnej
Przerwa kawowa
Wykład: Końcowe techniki podczas rynoplastyki – kamuflaż, pobranie chrząstki małżowiny usznej, powięź skroniowa, chrząstka żebra
Cadaver Lab:
• Pobranie powięzi mięśnia skroniowego, pobranie chrząstki małżowiny usznej, pasta chrzęstna
Dyskusja, podsumowanie zajęć. Rozdanie zaświadczeń
Wykładowcy
  dr n. med. Marcin Jadczak
  Doświadczony lekarz – praktyk, chirurg głowy i szyi, laryngolog i lekarz medycyny estetycznej.
  Wykonał ponad 2000 rynoplastyk.

  Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie w 2001 roku.
  Specjalizację w zakresie otolaryngologii – chirurgii głowy i szyi – realizował w Klinice
  ORL Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W czerwcu 2012 roku obronił doktorat w dziedzinie otolaryngologii. W roku 2007 ukończył naukę w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej. W czasie pracy zawodowej odbywał wiele staży. Jeden z najważniejszych to staż w klinice chirurgii plastycznej nosa w Mediolanie. Jest członkiem prestiżowej Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS).
Warunki uczestnictwa
Termin: 23 września 2022 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki dostępny jest parking.

Koszt udziału: 4400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 2 września 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 2 września 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Laryngolog
Medycyna estetyczna
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie