social icon social icon social icon social icon
Rynoplastyka
14/04/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Czas trwania
8:45-16:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
08:45
Rejestracja uczestników, poranna kawa
09:15
Rozpoczęcie kursu
09:20
Wykład: Zdefiniowanie estetycznych stref nosa; Anatomia nosa: nos zewnętrzny, przegroda nosa, małżowiny nosowe, jamy nosa; Obiektywne pomiary twarzy i nosa: kąt nosowo-czołowy, nosowo-wargowy, projekcja koniuszka itp.; Rynoplastyka z dostępu zewnątrznosowego: cięcia operacyjne: nacięcie słupka -odwrócone V, schodkowe i inne, brzeżne, ekspozycja odnóg przyśrodkowych, koniuszków i odnóg bocznych, ekspozycja chrząstek bocznych i piramidy kostnej nosa, uwidocznienie przegrody nosa
09:50
Omówienie zasad pracy w laboratorium CEM
10:00
Cadaver Lab: Wykonanie cięć: odwrócone V, brzeżne, uwidocznienie anatomii nosa, dojście do przegrody nosa, wytworzenie płatów śluzówkowo-ochrzęstnowo-okostnowych, uwidocznienie przegrody
11:00
Przerwa kawowa
11:15
Wykład: Kształtowanie piramidy nosa
11:45
Cadaver Lab
12:45
Lunch
13:30
Wykład: Kształtowanie koniuszka nosa
14:00
Cadaver Lab: Kształtowaniu koniuszka
15:00
Przerwa kawowa
15:15
Wykład: Końcowe techniki podczas rynoplastyki ? kamuflaż, pobranie chrząstki małżowiny usznej, powięź skroniowa, chrząstka żebra
15:30
Cadaver Lab: Pobranie powięzi mięśnia skroniowego, pobranie chrząstki małżowiny usznej, pasta chrzęstna
16:30
Dyskusja, podsumowanie zajęć. Rozdanie zaświadczeń

dr n. med. Marcin Jadczak
Doświadczony lekarz ? praktyk, chirurg głowy i szyi, laryngolog i lekarz medycyny estetycznej.
Wykonał ponad 2000 rynoplastyk.

Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie w 2001 roku.
Specjalizację w zakresie otolaryngologii ? chirurgii głowy i szyi ? realizował w Klinice
ORL Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W czerwcu 2012 roku obronił doktorat w dziedzinie otolaryngologii. W roku 2007 ukończył naukę w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej. W czasie pracy zawodowej odbywał wiele staży. Jeden z najważniejszych to staż w klinice chirurgii plastycznej nosa w Mediolanie. Jest członkiem prestiżowej Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS).

Termin: 14 kwietnia 2023 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), 03-737 Warszawa

Koszt udziału: 4400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 24 marca 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 24 marca 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), 03-737 Warszawa

TRANSLATE