Seminarium techników elektroradiologii: układ kostny, układ naczyniowy – wybrane zagadnienia
Seminarium naukowe
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Uroczyste otwarcie seminarium
Diagnostyka udarów mózgu
- udary mózgu niedokrwienne
- udary mózgu krwotoczne


Dr n. med. Joanna Gibińska
TK układu kostnego
- wskazania i przeciwwskazania do badań TK układu kostno-stawowego
- metodyka wykonywania badań TK układu kostno-stawowego
- badania artro-TK
- badania mielo-TK
- densytometria TK – QCT
- błędy i artefakty,
- ciekawe przypadki


Dr n. med. Anna Siemianowicz
Pytania i dyskusja
Przerwa kawowa
Badania układu naczyniowego w TK
- badania angio- TK mózgowia
- ciekawe przypadki


Dr n .med. Joanna Gibińska
Metody wykonywania wybranych badań angiografii tomografii komputerowej
- wykonywanie badań angio głowy,
- tt. nerkowych, tt. płucnych, tt. kończyn dolnych oraz tt. wieńcowych
- dyskusja nt sposobów wykonywania badań w różnych pracowniach

Krzysztof Buczko
Przerwa lunchowa
Panel prawny

Anna Augustynowicz
Pytania i dyskusja
Zakończenie spotkania, zebranie ankiet, rozdanie zaświadczeń uczestnictwa
Wykładowcy
  Dr n. med. Joanna Gibińska
  Specjalizację z radiologii uzyskała w 1980 r. Wcześniej, w 1978 odbyła w Paryżu na Uniwersytecie specjalizację z tomografii komputerowej zakończoną egzaminem. Od tego czasu nieustannie ma kontakt z TK wykonując badania z wykorzystaniem nowoczesnych aparatów TK oraz ich oprogramowań. Od początku interesowały ją badania neuroradiologiczne (udary, urazy, możliwości angio-TK). Równocześnie miała też możliwości pracy w pracowni badań naczyniowych. Obecnie też zajmuje się badaniami MR.
  Dr n. med. Anna Siemianowicz
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Interesuje się diagnostyką obrazową układu kostno-stawowego. Praca doktorska poświęcona była zmianom pourazowym kręgosłupa szyjnego. Oprócz publikacji naukowych czynnie uczestniczyła w krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych, prowadząc również kilkukrotnie sesje naukowe podczas European Congress of Radiology. Będąc asystentem Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego), prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego, Pielęgniarskiego oraz ze studentami amerykańskimi. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, European Society of Radiology, European Society of Musculoskeletal Radiology. Pełniła funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Śląskiego PLTR oraz sekretarza Zarządu Głównego PLTR. Przez wiele lat była zastępcą kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Aktualnie starszy wykładowca w Zakładzie Fizyki Medycznej IF Uniwersytetu Śląskiego.
  Dr Anna Augustynowicz
  Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Szkole Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką praw pacjenta oraz odpowiedzialności prawnej osób wykonujących zawody medyczne.
Warunki uczestnictwa
Termin: 23 lutego 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o., ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 370zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 9 lutego 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 9 lutego 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Radiolog
Technik RTG
Jama brzuszna
Zakończone wydarzenie