Rezonans magnetyczny dla dociekliwych
Seminarium dla techników RTG
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie seminarium
I blok wykładowy
Rosnąca rola MR w diagnostyce piersi
Biopsja piersi pod kontrolą MR
Przerwa kawowa
II blok wykładowy
Rosnąca rola MR w obrazowaniu prostaty
Rosnąca rola MR w obrazowaniu narządu rodnego
Lunch
III blok wykładowy
Standard badania MR wątroby
Najnowsze sekwencje w obrazowaniu MR wątroby
Zakończenie seminarium
Wykładowcy
    Dr n. med. Justyna Rembak-Szynkiewicz
    Kierownik naukowy konferencji.

    Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Pracuje od 2001 w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej Curie w Gliwicach.
    Z-ca kierownika w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej Curie w Gliwicach.
    Specjalizuje się w diagnostyce raka gruczołu krokowego, piersi , guzów wątroby i radiologii zabiegowej.
Warunki uczestnictwa
Termin: 31 sierpnia 2019 r.
Miejsce: Carolina Medical Center, ul. Pory 78, Warszawa
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 380 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 sierpnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 sierpnia 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Technik RTG
Klatka piersiowa
Narządy wewnętrzne
Zakończone wydarzenie