fbpx
Rezonans magnetyczny dla dociekliwych
Seminarium dla techników RTG
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie semianrium
Podstawowe zasady MR i przebieg badania
Bezpieczeństwo środków kontrastowych
Rosnąca rola MR w diagnostyce piersi
Rosnąca rola MR w obrazowaniu prostaty
Rosnąca rola MR w zastosowaniach pediatrycznych
Badanie MR serca
Innowacje
Studium przypadków
Zakończenie seminarium
Warunki uczestnictwa
Termin: 31 sierpnia 2019 r.
Miejsce: Warszawa
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: NIŻSZA CENA do 9.08.2019: 350 zł brutto
Od 10.08.2019: 380 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 sierpnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 sierpnia 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Technik RTG
Klatka piersiowa
Narządy wewnętrzne

31 sierpnia 2019r. (sobota):  Warszawa

NIŻSZA CENA do 9.08.2019: 350 zł brutto
Od 10.08.2019: 380 zł brutto