Nowoczesne badania radiologiczne w ortopedii
Seminarium dla techników RTG
O szkoleniu
Zapraszamy na spotkanie dla techników elektroradiologii, podczas którego lekarze pokażą specyfikę badań radiologicznych w ortopedii. Zwrócą uwagę na najważniejsze aspekty stawu barkowego i kolanowego nowoczesnymi technikami obrazowania. Omówią jak podawać kontrast w zależności specyfiki badania w artrografii. Omówiona zostanie anatomia radiologiczna, najczęstsze patologie zwrócą uwagę błędy popełniane przy wykonywaniu badania. Program spotkania jest skonstruowany tak, aby każdy uczestnik otrzymał kompletną i rzetelną wiedzę o technikach i sposobie wykonywania nowoczesnych badań w ortopedii stawu barkowego i kolanowego.
Czytaj więcej Czytaj mniej
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie seminarium
Anatomia radiologiczna stawu ramiennego, biodrowego i kolanowego
dr n. med. Joanna Gibińska
Spojrzenie lekarza ortopedy na badania obrazowe - jego oczekiwania
lekarz ortopeda w trakcie ustalania
Staw ramienny, biodrowy i kolanowy w klasycznym badaniu rtg
dr n. med. Anna Siemianowicz
Przerwa kawowa
Ocena badań RTG i najczęściej spotykane patologie w klasycznym badaniu rtg
dr n. med. Joanna Gibińska
Metodyka wykonywania badań TK stawu ramiennego, biodrowego
i kolanowego
Agnieszka Turchan, fizyk medyczny, technik elektroradiologii
Ocena badań TK i najczęściej spotykane patologie
dr n. med. Joanna Gibińska
Metodyka wykonywania badań MR stawu ramiennego, biodrowego i
kolanowego
Przemysław Turchan, lic. elektroradiologii, technik elektroradiologii
Przerwa kawowo – lunchowa
Ocena badań MR i najczęściej spotykane patologie
dr n. med. Anna Siemianowicz
USG w ortopedii
dr n. med. Anna Siemianowicz
Zakończenie seminarium
Wykładowcy
    Dr n. med. Joanna Gibińska
    Dr n. med. Anna Siemianowicz
Warunki uczestnictwa
Termin: 15 czerwca 2019 r.
Miejsce: Carolina Medical Center, ul. Pory 78, Warszawa
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 380 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 czerwca 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 czerwca 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Technik RTG
Bark
Kolano
Narządy wewnętrzne
Zakończone wydarzenie