Sialoendoskopia – praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
Praktyczny kurs kadawerowy
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Wykłady cz. 1:
- Wprowadzenie do sialoendoskopii
- Anatomia przewodów wyprowadzających ślinę
- Wskazania do sialoendoskopii i diagnostyka przedoperacyjna
- Przygotowanie pacjenta i wybór znieczulenia
- Instrumentarium
- Sialoendoskopia diagnostyczna
Przerwa kawowa
Cadaver lab cz. 1:
- Opracowanie brodawek przewodów ślinowych
- Sialoendoskopia ślinianek przyusznych
Lunch
Wykłady cz. 2:
- Endoskopowe usuwanie kamieni śliniankowych
- Usuwanie kamieni śliniankowych z dostępu podwójnego
- Endoskopowe poszerzanie zwężeń przewodów ślinowych
- Trudności, ograniczenia i powikłania sialoendoskopii
Cadaver lab cz. 2:
- Dostęp retropapillarny do przewodu Whartona
- Sialoendoskopia ślinianek podżuchwowych
- Dostęp podwójny do wnęki ślinianki podżuchwowej
Podsumowanie, dyskusja, zakończenie kursu
Wykładowcy
    Kierownik naukowy: dr n. med. Paweł Szwedowicz
    Specjalista Otorynolaryngolog Chirurg Głowy i Szyi

    Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współzałożyciel warszawskiej Kliniki Głowy i Szyi Optimum.
    Od wczesnego okresu swojej kariery zawodowej zaangażowany w chirurgię gruczołów ślinowych. W 2011 roku obronił dysertację doktorską poświęconą leczeniu gruczolaka wielopostaciowego ślinianek przyusznych. Endoskopią gruczołów ślinowych zajmuje się od 2013 roku. Wiedzę praktyczną z zakresu sialoendoskopii zdobywał na kursach w kraju (Poznań) i za granicą (Erlangen). Swoimi doświadczeniami dzielił się prezentując prace na Zjazdach Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. W 2018 roku został zaproszony do sesji panelowej poświęconej sialoendoskopii podczas 48 Zjazdu PTORLChGiSz w Katowicach.
Warunki uczestnictwa
Termin: 13 października 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul.Markowskiej 9), Warszawa
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału: 4000 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 września 2020r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 września 2020r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Laryngolog
Chirurg ogólny
Chirurg onkolog
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie