fbpx
Artroskopia stawu skokowego cz. 1
Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych w warunkach bloku operacyjnego
O szkoleniu
Zapraszamy na praktyczny kurs artroskopii zawierający wprowadzenie do artroskopii stawu skokowego wraz z pokazem anatomicznym. Podczas kursu zostaną omówione także elementy diagnostyczne i fizjoterapeutyczne.
Korzyści
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Uroczyste otwarcie Lek. Urszula Zdanowicz
Prezentacja głównego sponsora, firmy TEVA.
Anatomia i biomechanika stawu skokowego Lek. Urszula Zdanowicz
Diagnostyka obrazowa stawu skokowego w wybranych patologiach tego stawu
Dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń
Anatomia stawu skokowego (dysekcja LIVE)
Lek. Urszula Zdanowicz
Przerwa na kawę
Artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego
Dr n. med. Marek Tramś
Hands-on 01 (artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego)
Przerwa lunchowa
Konflikt w przednim przedziale stawu skokowego
Dr n. med. Adrian Błasiak
Hands-on 02 (leczenie uszkodzeń chrzęstnych)
16.00 – 17.00 Leczenie uszkodzeń chrzęstnych w stawie skokowym Dr n. med. Adrian Błasiak
Zakończenie I dnia szkolenia
Dzień 2
Poranna kawa
Artroskopia tylnego przedziału stawu skokowego
Lek. Urszula Zdanowicz
Hands-on 03 (artroskopia tylnego przedziału)
Przerwa na kawę
Rehabilitacja po operacjach stawu skokowego
Mgr Magdalena Syrek
Ocena biomechaniczna stawu skokowego
Mgr Magdalena Syrek
Hands-on 04 (artrodeza podskokowa, tenoskopie)
Przerwa lunchowa
Artrodeza vs proteza
Lek. Urszula Zdanowicz
Omawianie przypadków klinicznych
U. Zdanowicz, M. Tramś, A. Błasiak
Zakończenie i wręczenie certyfikatów
Wykładowcy
  Lek. Urszula Zdanowicz
  Kierownik naukowy kursu
  dr n. med. Marek Tramś,
  dr n. med. Adrian Błasiak,
  lek. Andrzej Komor,
  dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń
  mgr Magdalena Syrek
Warunki uczestnictwa
Termin: 19-20 października 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul.Markowskiej 9), Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 2600 zł (brutto)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe i lunchowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 5 października 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 5 października 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Ortopeda
Stopa-staw skokowy
Zakończone wydarzenie