Zaawansowany kurs artroskopii stawu skokowego cz. 2
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Partnerem kursu jest firma Arthrex Polska.
Korzyści
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników i poranna kawa
Uroczyste otwarcie kursu
Dysekcja anatomiczna LIVE
Niestabilność boczna stawu skokowego
Przerwa na kawę
Techniki operacyjne krok-po-kroku Hands-on 1
Hands-on workshop 1

- artroskopia przedniego przedziału,
- artroskopowe szycie ATFL – reinsercja do kości strzałkowej
- szycie uszkodzenia śródwięzadłowego
Lunch
Zwichnięcie stawu skokowego i złamania trój-kostkowe
Techniki operacyjne krok-po-kroku do Hands-on 2
Hands-on workshop 2

artroskopia tylnego przedziału: endoskopowa plastyka guza piętowego, uwolnienie nerwu piszczelowego, endoskopowe pogłębienie bruzdy dla ścięgien strzałkowych
Przerwa kawowa
Różne techniki stabilizacji bocznej stawu skokowego – ich wady i zalety
Dyskusje przypadków klinicznych
Zakończenie dnia pierwszego
Dzień 2
Poranna kawa i rozpoczęcie kursu
Uszkodzenia chrząstki w stawie skokowym
Osteotomia pięty
Hands-on workshop 3

- otwarta stabilizacja stawu skokowego
- osteotomia pięty
Przerwa na kawę
Diagnostyka obrazowa stawu skokowego oraz badanie USG LIVE stawu skokowego
Techniki operacyjne krok-po-kroku do Hands-on 4
Lunch
Hands-on workshop 4

- osteotomia kostki przyśrodkowej,
- replantacja OCD,
- pokaz osteotomii pięty
Warsztaty praktyczne : taping, rodzaje stabilizatorów stawu skokowego – ich wady, zalety i zastosowanie
Analiza przypadków klinicznych
Uroczyste zakończenie kursu
Wykładowcy
    Kierownik naukowy: Lek. Urszula Zdanowicz
Warunki uczestnictwa
Termin: 29-30 listopad 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: 2700 zł (zw).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie udziału w kursie. Cena nie obejmuje kosztu noclegu.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.


Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 listopada 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 listopada 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Stopa-staw skokowy
Zakończone wydarzenie