Chirurgia stomatologiczna – od diagnostyki wstępnej po rozwarstwienie okostnej
Kurs z wykorzystaniem zwierzęcych preparatów nieutrwalonych
O szkoleniu
Podczas szkolenia czekają na Państwa dwie części - teoretyczna i praktyczna.

Podczas części teoretycznej zostaną poruszone tematy takie jak:
· podstawy diagnostyki wstępnej
· wywiad przed zabiegiem
· postępowanie z pacjentami przyjmującymi leki przeciwzakrzepowe
· antybiotykoterapia profilaktyczna i lecznicza
· diagnostyka radiologiczna
· zdjęcia celowane, pantomogram, CBCT
· przypomnienie przydatności poszczególnych typów zdjęć
· wybór narzędzi i materiałów do różnych zabiegów chirurgicznych
· wykonywanie typowych zabiegów chirurgii stomatologicznej(nacięcie ropnia, resekcja wierzchołka korzenia, wydłużenie koron klinicznych)
· połączenie ustno-zatokowe
· diagnostyka
· zamknięcie połączenia płatem śluzówkowo-okostnowym
· zasady mobilizacji płata/podcięcie okostnej, rozwarstwienie okostnej, płat dzielony
· postępowanie po zabiegu zamknięcia połączenia

Zagadnienia części praktycznej:
· podstawowe rodzaje szwów chirurgicznych: szwy pojedyncze, ciągłe, szwy zamykające, szwy redukujące napięcie
· wydłużenie płata śluzówkowo-okostnowego
· podcięcie okostnej, rozwarstwienie okostnej, płat dzielony
· postępowanie z zębodołem poekstrakcyjnym/błony zaporowe , biomateriały PRF
· przygotowanie zębodołu do implantacji
· zabieg implantacji
· usuwanie zębów zatrzymanych
· podstawy diagnostyki
· jak uniknąć powikłań
· ekstrakcje atraumatyczne.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Limitowana ilość miejsc - praca w małej grupie umożliwiającej indywidualne podejście do każdego Uczestnika
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu, przedstawienie zasad BHP
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
- podstawy diagnostyki wstępnej
- wywiad przed zabiegiem
- postępowanie z pacjentami przyjmującymi leki przeciwzakrzepowe
- antybiotykoterapia profilaktyczna i lecznicza
- diagnostyka radiologiczna· zdjęcia celowane, pantomogram, CBCT
- przypomnienie przydatności poszczególnych typów zdjęć
- dokumentacja przed zabiegowa
- karta wywiadu ogólnego, zgoda na zabieg
Przerwa kawowa
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
- wybór narzędzi i materiałów do różnych zabiegów chirurgicznych
- wykonywanie typowych zabiegów chirurgii stomatologicznej (nacięcie ropnia, resekcja wierzchołka korzenia, wydłużenie koron klinicznych)
- połączenie ustno-zatokowe
- diagnostyka, zamknięcie połączenia płatem śluzówkowo-okostnowym
- zasady mobilizacji płata/podcięcie okostnej, rozwarstwienie okostnej, płat dzielony
- postępowanie po zabiegu zamknięcia połączenia
Lunch
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – zajęcia na preparatach zwierzęcych
- podstawowe rodzaje szwów chirurgicznych
- szwy pojedyncze, ciągłe, szwy zamykające, szwy redukujące napięcie
- wydłużenie płata śluzówkowo-okostnowego
- podcięcie okostnej, rozwarstwienie okostnej, płat dzielony
Przerwa kawowa
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – zajęcia na preparatach zwierzęcych
- postępowanie z zębodołem poekstrakcyjnym/błony zaporowe , biomateriały ,PRF
- przygotowanie zębodołu do implantacji
- zabieg implantacji
- usuwanie zębów zatrzymanych
- podstawy diagnostyki, jak uniknąć powikłań
- ekstrakcje atraumatyczne
Podsumowanie zajęć, rozdanie zaświadczeń, zakończenie kursu.
Wykładowcy
  lek. Jacek Górecki – chirurg stomatolog
  Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie (1987) oraz absolwent Oddziału Stomatologii AM w Warszawie (1991). Był asystentem w Instytucie Stomatologii CSK WAM w Warszawie. Zrobił specjalizację z chirurgii stomatologicznej pod kierunkiem prof. Grzegorza Krzymańskiego. Skończył liczne kursy zawodowe w kraju i za granicą - m.in. w Niemczech, Szwajcarii i USA. Jest konsultantem Systemów Implantologicznych Zimmer - Biomet /USA. Obecnie współprowadzi kursy implantologiczne w Zimmer Institute Winterthur w Szwajcarii.

  Od 1992 roku prowadzi prywatną praktykę.
Warunki uczestnictwa
Termin: 7 lutego 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G wejście C
Koszt udziału jednej osoby: 700 zł

Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 stycznia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 stycznia 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Stomatolog
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie