Techniki operacyjnego leczenia deformacji stopy i stawu skokowego - poziom zaawansowany
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Zapraszamy Państwa na nowy, kadawerowy kurs praktyczny koncentrujący się na zagadnieniach dotyczących technik zabiegowych deformacji stopy i stawu skokowego.

Partnerem kursu jest firma Arthrex Polska.
Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
 • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Program
Dzień 1
Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy w laboratorium – A. Kurzawa
Poranna kawa i wykłady - tyłostopie:
Ocena kliniczna i radiologiczna stopy – przypomnienie
Stopa płaska - patofizjologia i metody leczenia
Więzadło łódkowo-piętowe podeszwowe, naprawa i transfer FDL na TP
Artroereza podskokowa
Osteotomie kości piętowej
Kawa
Laboratorium - zajęcia kadawerowe:

1. Naprawa więzadła łódkowo-piętowego, podeszwowego i transfer FDL na TP – Internal Brace
2. Artroereza podskokowa
3. Osteotomie kości piętowej – Evans i guza piętowego (stabilizacja płytką lub śrubami kaniulowanymi)
Lunch
Wykłady - śródstopie i przodostopie:
Hallux varus – sposoby naprawy
Artroza MTP1 - artrodeza i hemiartroplastyka
Niestabilność MTP – naprawa płytki podeszwowej
Palce młotkowate i szponiaste – kiedy, jak i co naprawiać
Kawa
Laboratorium - zajęcia kadawerowe:

1. Hallux varus – korekcja z użyciem Mini-Tightrope
2. MTP1 – hemiartroplastyka lub artrodeza
3. Naprawa płytki podeszwowej
4. Usztywnienie PIP – retroscrew
Zakończenie I dnia szkolenia
Dzień 2
Poranna kawa i wykłady - staw skokowy i tyłostopie:
Artroza stawu skokowego – usztywnienie czy aloplastyka?
Artrodeza stawu podskokowego – z osteotomią czy bez?
Artrodeza łódkowato-skokowa – procedura izolowana czy składowa innych?
Artrodeza TMT1 (Lapidus); jeden dostęp – różne metody zespolenia
Niestabilność stawu skokowego – naprawa ATFL i CFL
Kawa
Laboratorium - zajęcia kadawerowe:

- Naprawa ATFL i CFL – Internal Brace
- Lapidus – stabilizacja płytką podeszwową, przyśrodkową lub śrubami
- Usztywnienie piszczelowo-skokowo-piętowe – gwóźdź odpiętowy
- Usztywnienie piszczelowo-skokowe – płyta boczna/przednia
- Usztywnienie piszczelowo-skokowo-piętowe – płyta boczna
- Usztywnienie podskokowe – śruby kaniulowane
- Usztywnienie łódkowato-skokowe śruby - kaniulowane
Podsumowanie kursu i zakończenie
Wykładowcy
  dr Andrzej Komor
  koordynator merytoryczny kursu (Warszawa)
  dr Urszula Zdanowicz (Warszawa)
  dr n. med. Andrzej Mioduszewski (Warszawa)
  dr n. med. Henryk Liszka (Kraków)
Warunki uczestnictwa
Termin: 7-8 czerwca 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 3500 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: przerwy kawowe, lunch, dyplom uczestnictwa. Cena nie obejmuje kosztu noclegu.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 maja 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medcznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 maja 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Stopa-staw skokowy
Zakończone wydarzenie