fbpx
Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców. Kurs na preparatach nieutrwalonych
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Omówienie technik operacyjnych:
- Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami – dr A. Komor;
- Osteotomia podgłowowa MT1 typu chevron – zespolenie śrubą kaniulowaną – dr A. Komor;
- Osteotomia MT1 typu scarf – dr H. Liszka
- Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – dr U. Zdanowicz
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, tenotomia, wydłużenie/transpozycja ścięgien – dr A. Mioduszewski;

WYKŁADY:
- Anatomia stopy – przypomnienie – dr A. Mioduszewski
- Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia – dr. U. Zdanowicz
- Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego – dr A. Komor
- Osteotomia MT1 typu scarf – za i przeciw – dr H. Liszka
- Halux valgus interphalangeus – metody korekcji – dr H. Liszka
- Osteotomia Cottona – dr H. Liszka
- Paluch sztywny – dr U. Zdanowicz
- Metatarsalgia – metody leczenia deformacji kości śródstopia i palców II-V – dr U. Zdanowicz
- Palce szponiaste i młotkowate – metody korekcji – dr A. Mioduszewski
- Powikłania operacyjnego leczenia palucha koślawego – dr A. Mioduszewski
- Technika mini-inwazyjna przezskórna korekcji przodostopia – dr A. Komor

SALA SEKCYJNA nauka technik operacyjnych ma preparatach:
- Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami
- Osteotomia podgłowowa MT1 typu chevron lub osteotomia typu scarf
- Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą
- Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina – zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą
- Osteotomia Cottona
- Korekcja palca szponiastego – usztywnienie PIP
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, tenotomia, wydłużenie/transpozycja ścięgien

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
 • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Program
Dzień 1
Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy w laboratorium – A. Kurzawa
WYKŁADY:
- Anatomia stopy – przypomnienie – M.Wróbel, 10 min.
- Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia – dr. U. Zdanowicz, 15 min
- Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego – A. Komor, 20 min.
- Osteotomia MT1 typu scarf – za i przeciw – H. Liszka, 15 min.
- Halux valgus interphalangeus – metody korekcji – H. Liszka, 15 min.
Omówienie technik operacyjnych:
- Osteotomia bliższa MT1 - zespolenie płytką i śrubami – A. Komor;
- Osteotomia podgłowowa MT1– zespolenie śrubą kaniulowaną – A. Komor;
- Osteotomia MT1 typu scarf - H. Liszka
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, tenotomia, wydłużenie/transpozycja ścięgien – M.Wróbel
SALA SEKCYJNA - nauka technik operacyjnych ma preparatach:
- Osteotomia bliższa MT1 - zespolenie płytką i śrubami
- Osteotomia podgłowowa MT1 typu chevron lub osteotomia typu scarf
- Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina - zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą
Lunch
WYKŁADY:
- Metatarsalgia – U. Zdanowicz, 15 min.
- Palce szponiaste i młotkowate – metody korekcji – M.Wróbel, 15 min.
- Paluch sztywny – dr U. Zdanowicz, 15 min.
- Powikłania operacyjnego leczenia palucha koślawego – M.Wróbel, 15 min
SALA SEKCYJNA - nauka technik operacyjnych ma preparatach:
- Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą
- Korekcja palca szponiastego – usztywnienie PIP
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, tenotomia, wydłużenie/transpozycja ścięgien
- Technika mini-inwazyjna przezskórna korekcji przodostopia – dr A. Komor, 15 min.
- Dyskusja
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  Dr Andrzej Komor – kierownik kursu,
  Dr Urszula Zdanowicz,
  Dr n. med. Andrzej Mioduszewski,
  Dr n. med. Henryk Liszka
Warunki uczestnictwa
Termin: 14 marca 2019r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Koszt udziału jednej osoby: 2800 zł (brutto)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 marca 2019r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 marca 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Ortopeda
Stopa-staw skokowy

14 marca 2019r. (czwartek):  Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

2800 zł (brutto)