Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Omówienie technik operacyjnych:
- Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami
- Osteotomia podgłowowa MT1 typu chevron – zespolenie śrubą kaniulowaną
- Osteotomia MT1 typu scarf
- Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, tenotomia, wydłużenie/transpozycja ścięgien

WYKŁADY:
- Anatomia stopy – przypomnienie
- Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia
- Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego
- Osteotomia MT1 typu scarf – za i przeciw
- Halux valgus interphalangeus – metody korekcji
- Osteotomia Cottona
- Paluch sztywny
- Metatarsalgia – metody leczenia deformacji kości śródstopia i palców II-V
- Palce szponiaste i młotkowate – metody korekcji
- Powikłania operacyjnego leczenia palucha koślawego
- Technika mini-inwazyjna przezskórna korekcji przodostopia

SALA SEKCYJNA nauka technik operacyjnych ma preparatach:
- Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami
- Osteotomia podgłowowa MT1 typu chevron lub osteotomia typu scarf
- Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą
- Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina – zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą
- Osteotomia Cottona
- Korekcja palca szponiastego – usztywnienie PIP
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, tenotomia, wydłużenie/transpozycja ścięgien

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
  • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Program
Dzień 1
Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy w laboratorium
GRUPA A: Wykłady cz. 1
• Anatomia stopy – przypomnienie
• Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia
• Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego
• Osteotomia MT1 typu scarf – za i przeciw
Omówienie technik operacyjnych:
• Osteotomia bliższa MT1 - zespolenie płytką i śrubami
• Osteotomia podgłowowa MT1 – zespolenie śrubą kaniulowaną
• Scarf i Akin

GRUPA B: Cadaver Lab - nauka technik operacyjnych na preparatach

• Osteotomia bliższa MT1 - zespolenie płytką i śrubami
• Osteotomia podgłowowa MT1 typu chevron lub osteotomia typu scarf
• Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina - zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą
GRUPA A: Cadaver Lab
GRUPA B: Wykłady cz. 1
Lunch
GRUPA B: Wykłady cz. 2
• Metatarsalgia
• Palce szponiaste i młotkowate – metody korekcji
• Technika mini-inwazyjna przezskórnej korekcji przodostopia

GRUPA A: Cadaver Lab - nauka technik operacyjnych na preparatach:
• Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą
• Korekcja palca szponiastego – usztywnienie PIP
• Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, tenotomia, wydłużenie ścięgna
GRUPA A: Wykłady cz. 2
GRUPA B: Cadaver Lab
Dyskusja, omawianie pacjentów przedstawionych przez uczestników kursu
Zakończenie kursu
Wykładowcy
    lek. Andrzej Komor – kierownik naukowy kursu
Warunki uczestnictwa
Termin: 13 grudnia 2019r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Koszt udziału jednej osoby: 2800 zł (brutto)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 22 listopada 2019r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 22 listopada 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Stopa-staw skokowy
Zakończone wydarzenie