Kurs szycia chirurgicznego
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Zapraszamy studentów medycyny i wszystkich zainteresowanych kursem szycia chirurgicznego.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, a ilość miejsc jest limitowana (zajęcia dla małej grupy ok. 20 osób). Dzięki temu każdy Uczestnik ma stały i bezpośredni kontakt z Prowadzącym. Dbamy o najwyższy komfort nauki - wiemy, że umiejętności zdobyte na tym kursie bezpośrednio przełożą się na konkretne doświadczenie.

Program kursu składa się z części teoretycznej oraz z zajęć praktycznych. Część wykładowa będzie stanowić wprowadzenie do dalszych zajęć praktycznych. Część praktyczna będzie prowadzona między innymi na ludzkich preparatach nieutrwalonych, co najlepiej odwzorowuje rzeczywistość. Każdy uczestnik będzie miał zapewniony zestaw odpowiednich narzędzi.

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności związanych z zakładaniem szwów. Rodzaje zakładanych szwów zostały wybrane przez kierownika naukowego na podstawie doświadczenia.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnikami kursu mogą być wyłącznie studenci medycyny bądź kadra medyczna.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Uczestnicy mają możliwość ćwiczenia szycia chirurgicznego na ludzkich preparatach nieutrwalonych
  • Samodzielna praca przy preparacie
  • Stały kontakt z Prowadzącymi - możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z instruktorem
  • Limitowana ilość miejsc gwarantująca najwyższy komfort pracy
  • Warsztat prowadzony w nowoczesnym laboratorium odzwierciedlającym warunki panujące na sali operacyjnej
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu
Zajęcia Teoretyczne:

– podstawowe narzędzia chirurgiczne używane w szyciu tkanek powierzchownych.

– podstawowe zasady szycia tkanek powierzchownych w tym: prawidłowe trzymanie narzędzi chirurgicznych,

– teoretyczne przedstawienie wybranych rodzajów szwów chirurgicznych

1. szew węzełkowy prosty, szew materacowy pionowy, szew materacowy poziomy, szew ciągły, szew śródskórny.
2. szycie warstwy podskórnej – szew pojedynczy prosty odwrócony, wiązanie węzłów jedną ręką, zakładanie drenów z ich podwiązaniem do skóry.

-zasady usuwania szwów
Zajęcia praktyczne (główny element kursu)

– Przygotowanie preparatu

A) wybranie miejsca cięcia
B) skaryfikacja ( rysowanie cięcia)

– Prawidłowe założenie rękawiczek

– Bezpieczne założenie ostrza na trzonek skalpela oraz wykonanie cięcia – zapoznanie się z warstwami (skóra, tkanka podskórna)

– Szycie – Zapoznanie się z każdym w/w szwem chirurgicznym:

– Dyskusja
Podsumowanie kursu
Wykładowcy
    Prowadzący: lek. Artur Balasa
Warunki uczestnictwa
Termin: 11 października 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: 250 zł brutto - studenci z aktualną legitymacją, 300 zł brutto - pozostali uczestnicy

Uczestnikami kursu mogą być wyłącznie studenci medycyny bądź kadra medyczna.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 25 września 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 25 września 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Medycyna estetyczna
Stomatolog
Okulista
Laryngolog
Student medycyny
Weterynarz
Ginekolog
Chirurg ogólny
Chirurg onkolog
Bark
Biodro
Kolano
Łokieć
Nadgarstek
Stopa-staw skokowy
Udo

11 października 2020r. (niedziela):  CEM, Warszawa

250 zł brutto - studenci z aktualną legitymacją,
300 zł brutto - pozostali uczestnicy