Kurs szycia chirurgicznego
Praktyczny kurs kadawerowy
Czy wiesz czym są kadawery?
Kadawer to anatomiczny preparat nieutrwalony, mrożony bezpośrednio po pobraniu od dawcy oraz rozmrażany tuż przed kursem.
W tak przygotowanym preparacie tkanki zachowują właściwości żywego organizmu, dzięki czemu można wiernie odtworzyć zabieg operacyjny. Każdy preparat anatomiczny jest przebadany pod kątem chorób zakaźnych.
O szkoleniu
Zapraszamy studentów medycyny i wszystkich zainteresowanych kursem szycia chirurgicznego.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, a ilość miejsc jest limitowana (zajęcia dla małej grupy ok. 20 osób). Dzięki temu każdy Uczestnik ma stały i bezpośredni kontakt z Prowadzącym. Dbamy o najwyższy komfort nauki - wiemy, że umiejętności zdobyte na tym kursie bezpośrednio przełożą się na konkretne doświadczenie.

Program kursu składa się z części teoretycznej oraz z zajęć praktycznych. Część wykładowa będzie stanowić wprowadzenie do dalszych zajęć praktycznych. Część praktyczna będzie prowadzona między innymi na ludzkich preparatach nieutrwalonych, co najlepiej odwzorowuje rzeczywistość. Każdy uczestnik będzie miał zapewniony zestaw odpowiednich narzędzi.

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności związanych z zakładaniem szwów. Rodzaje zakładanych szwów zostały wybrane przez kierownika naukowego na podstawie doświadczenia.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnikami kursu mogą być wyłącznie studenci medycyny bądź kadra medyczna.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Uczestnicy mają możliwość ćwiczenia szycia chirurgicznego na ludzkich preparatach nieutrwalonych
 • Samodzielna praca przy preparacie
 • Stały kontakt z Prowadzącymi - możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z instruktorem
 • Limitowana ilość miejsc gwarantująca najwyższy komfort pracy
 • Warsztat prowadzony w nowoczesnym laboratorium odzwierciedlającym warunki panujące na sali operacyjnej
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu
Zajęcia Teoretyczne:

– podstawowe narzędzia chirurgiczne używane w szyciu tkanek powierzchownych.

– podstawowe zasady szycia tkanek powierzchownych w tym: prawidłowe trzymanie narzędzi chirurgicznych,

– teoretyczne przedstawienie wybranych rodzajów szwów chirurgicznych

1. szew węzełkowy prosty, szew materacowy pionowy, szew materacowy poziomy, szew ciągły, szew śródskórny.
2. szycie warstwy podskórnej – szew pojedynczy prosty odwrócony, wiązanie węzłów jedną ręką, zakładanie drenów z ich podwiązaniem do skóry.

-zasady usuwania szwów
Zajęcia praktyczne (główny element kursu)

– Przygotowanie preparatu

A) wybranie miejsca cięcia
B) skaryfikacja ( rysowanie cięcia)

– Prawidłowe założenie rękawiczek

– Bezpieczne założenie ostrza na trzonek skalpela oraz wykonanie cięcia – zapoznanie się z warstwami (skóra, tkanka podskórna)

– Szycie – Zapoznanie się z każdym w/w szwem chirurgicznym:

– Dyskusja
Podsumowanie kursu
Wykładowcy
  Prowadzący: lek. Artur Balasa
  Lekarz w trakcie specjalizacji z neurochirurgii. Swoją wiedzę zdobywa i doskonali pracując w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM na Oddziale Neurochirurgii przy ul. Banacha 1A w Warszawie, który jest wiodącym ośrodkiem w tej dziedzinie w kraju. Stale uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach z dziedziny neurochirurgii podnosząc swoje kwalifikacje.

  Pracował w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej we Wrocławiu, gdzie już podczas stażu podyplomowego szkolił się w zakresie neurochirurgii.

  Od 2016 roku pracuje w Klinice Neurochirurgii UCK WUM przy ul. Banacha 1A w Warszawie, gdzie jednocześnie oprócz pracy lekarza, rozwija swoje zainteresowania w zakresie neuroonkologii, chirurgii podstawy czaszki i kręgosłupa oraz patologii złącza szczytowo-potylicznego.
Warunki uczestnictwa
Termin: 24 października 2021 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt szkolenia:
250 zł brutto - studenci z aktualną legitymacją,
300 zł brutto - pozostali uczestnicy

Uczestnikami kursu mogą być wyłącznie studenci medycyny bądź kadra medyczna.

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.

Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 9 października 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 9 października 2021 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Chirurg ogólny
Ratownik medyczny
Student medycyny
Weterynarz
Bark
Biodro
Kolano
Łokieć
Nadgarstek
Ogólne
Stopa-staw skokowy
Udo
Zakończone wydarzenie