Diagnostyka obrazowa chorób tarczycy – ultrasonografia, scyntygrafia, zajęcia praktyczne z usg
kurs praktyczny w warunkach bloku operacyjnego
O szkoleniu
Kurs medyczny z zajęciami praktycznymi (USG tarczycy z udziałem pacjentów). Zakres merytoryczny kursu:

- Anatomia szyi w ultrasonografii (anatomia, topografia, podziały dla użytku klinicznego)
- Metodologia badania, wskazania, opis
- Diagnostyka ultrasonograficzna chorób szyi (tarczycy, przytarczyc, ślinianek)
- Skojarzona diagnostyka usg, medycyna nuklearna
- Ocena węzłów chłonnych szyi
- Przypadki kliniczne

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Anatomia szyi w ultrasonografii (anatomia, topografia, podziały dla użytku klinicznego), metodologia badania, wskazania, opis, diagnostyka ultrasonograficzna chorób szyi cz. I
Przerwa kawowa
Diagnostyka ultrasonograficzna chorób szyi cz. II
Dokumentacja przed zabiegowa· karta wywiadu ogólnego, zgoda na zabieg
Przerwa kawowa
Skojarzona diagnostyka usg, medycyna nuklearna (zmiany w tarczycy, przytarczyce)
Ocena węzłów chłonnych szyi
Obiad
Przypadki kliniczne
Zajęcia praktyczne
Podsumowanie zajęć, rozdanie zaświadczeń, zakończenie kursu.
Wykładowcy
  Dr n. med. Jacek Rogala
  Starszy asystent na oddziale ultrasonografii i medycyny nuklearnej. Staż w Szwajcarii w kantonalnym szpitalu w Zurichu. Doktorat dotyczący diagnostyki raka piersi. Specjalista z zakresu medycyny nuklearnej. Od ponad dwudziestu lat szeroka praktyka lekarska ultrasonograficzna w diagnostyce chorób sutka, tarczycy, jamy brzusznej. Od połowy lat dziewięćdziesiątych w poradniach chorób piersi, jak i tyreologicznych. Od kilku lat prowadzenie kursów w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej chorób piersi, tarczycy, jamy brzusznej. Szczególny obszar zainteresowań – diagnostyka chorób piersi i tarczycy.
  Dr n. med. Ewa Gorczyca-Wiśniewska
  Radiolog z ogromnym doświadczeniem klinicznym, absolwentka AM we Wrocławiu, pracuje od kilkunastu lat w Instytucie Onkologii w Warszawie, obecnie jako Kierownik Pracowni Profilaktyki Chorób Piersi. Specjalizacje: radiologia i diagnostyka obrazowa.
Warunki uczestnictwa
Termin: 7 lipca 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul.Markowskiej 9), Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 1100 zł (brutto)
Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 23 czerwca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 23 czerwca 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Ginekolog
Radiolog
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie