Techniki onkoplastyczne w chirurgii piersi
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Zapraszamy na kurs praktyczny, którego celem jest zdobycie umiejętności w zakresie technik onkoplastycznych w chirurgii piersi.
Korzyści
 • Ćwiczenia na nieutrwalonych preparatach (kadawerach).
 • Limitowana liczba miejsc. Ćwiczenia w 2-osobowych zespołach pod okiem doświadczonego instruktora.
 • Doskonale wyposażone, nowoczesne laboratorium chirurgiczne.
 • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
 • Możliwość konsultacji pozaprogramowych z Instruktorem
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie oraz przyznanie punktów edukacyjnych przez Okręgową Izbę Lekarską.
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu, przekazanie spraw organizacyjnych
Wykłady:
• Anatomia gruczołu piersiowego
• Szczegółowe omówienie typów mastektomii:
> Mastektomia z zaoszczędzeniem kompleksu brodawka-otoczka (nipple-sparing mastectomy)
> Mastektomia z zaoszczędzeniem skóry (skin-sparing mastectomy)
> Mastektomia z redukcją skóry (skin-reducing mastectomy), corial flap, ptoza
> Mastektomia zmniejszająca ryzyko (risk-reducing mastectomy) u nosicielek mutacji genetycznych
• Rekonstrukcja prepektoralna, porównanie z rekonstrukcją retropektoralną
• Zastosowanie siatek (syntetycznych całkowicie wchłanialnych) oraz bezkomórkowych macierzy skórnych (ADM- acellular dermal matrix) w prepektoralnej rekonstrukcji wyniosłości piersiowej. Szczegółowe omówienie różnych typów siatek i ADM oraz prezentacja próbek.
• Jednoczasowa rekonstrukcja wyniosłości piersiowej (IBR- immediate breast reconstruction):
• Jednoczasowa jednoetapowa z użyciem implantu (DTI-direct-to-implant)
• Jednoczasowa dwuetapowa z użyciem ekspandera oraz późniejsza wymiana ekspandera na implant
• Wskazania do IBR, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów radioterapii i chemioterapii
• Omówienie rodzajów ekspanderów i implantów, prezentacja próbek
• Techniki oceny perfuzji płata po mastektomii (ocena kliniczna, systemy obrazowania ICG zieleni indocyjaninowej)
• Przeszczep tłuszczu własnego pacjentki (fat transfer)- podstawy, wskazania, techniki
• Symetryzacja piersi kontralateralnej- techniki redukcji i augmentacji- szczegółowe omówienie
Lunch
Zajęcia praktyczne na cadaverach
• Prepektoralne rekonstrukcje wyniosłości piersiowej
• Mastektomia z zaoszczędzeniem kompleksu brodawka-otoczka
• Mastektomia z zaoszczędzeniem skóry
• Mastektomia z redukcją skóry. Wolny przeszczep kompleksu brodawka-otoczka KBO (free nipple graft). Przeniesienie KBO na szypule.
• Prepektoralna implantacja implantu
• Założenie siatki- techniki
• Założenie ekspandera
• Techniki retropektoralne
• Techniki augmentacji
•Techniki redukcji piersi
Zakończenie kursu z wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział w kursie oraz przyznanie punktów edukacyjnych przez Okręgową Izbę Lekarską.
Wykładowcy
  prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska – Wow
  Profesor chirurgii, chirurg piersi certyfikowany przez BRESO- Europejski Program Certyfikacji Chirurgów Piersi pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej PTCHO, członek Zarządu ESSO w latach 2014-2018, członek Grupy Roboczej BRESO, reprezentujący Polskę. W zakresie chirurgii piersi kształciła się w Klinikach Chirurgii Piersi/ Breast Unit na 4 kontynentach: w Europie- Europejski Instytut Onkologii w Mediolanie, Włochy; Narodowy Instytut Onkologii w Amsterdamie, Holandia; Uniwersytet Careggi we Florencji, Włochy; w Azji- Instytut Onkologii w Tokio; w Ameryce Północnej- Klinika Mayo, Rochester, USA oraz MSKCC w Nowym Jorku; w Ameryce Południowej- Uniwersytet Medyczny w Rio de Janeiro oraz Ivo Pitanguy Institute, Brazylia. Egzaminator Europejskiego Egzaminu w zakresie Chirurgii Piersi. Laureatka prestiżowych międzynarodowych nagród dla chirurgów piersi. Wykładowca na licznych kongresach międzynarodowych i krajowych, doświadczona instruktorka warsztatów operacyjnych chirurgii piersi, autorka licznych publikacji w zakresie raka piersi. Zaangażowana w działalność pro bono dla Chorych na raka piersi.
  lek. Maciej Kuczyński
  Specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej. Absolwent Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, członek ISAPS. Biegły sądowy w zakresie chirurgii plastycznej przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Założyciel i kierownik placówek Ośrodek Chirurgii Plastycznej dr Macieja Kuczyńskiego.
Warunki uczestnictwa
Termin: 10 grudnia 2022 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G wejście C

Koszt szkolenia: 7000 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 listopada 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 listopada 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Chirurg ogólny
Chirurg onkolog
Ginekolog
Medycyna estetyczna
Klatka piersiowa

10 grudnia 2022r. (sobota):  CEM, Warszawa

7000 zł (zw)