Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Omówienie technik operacyjnych:
- Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami
- Osteotomia podgłowowa MT1
- Osteotomia MT1 typu scarf
- Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, transpozycja fl/ex, wydłużenie ścięgna

WYKŁADY:
- Anatomia stopy – przypomnienie
- Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia
- Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego
- Osteotomia MT1 typu scarf – za i przeciw
- Halux valgus interphalangeus – metody korekcji
- Osteotomia Cottona
- Paluch sztywny
- Metatarsalgia – metody leczenia deformacji kości śródstopia i palców II-V
- Palce szponiaste i młotkowate – metody korekcji
- Powikłania operacyjnego leczenia palucha koślawego

CADAVER LAB - nauka technik operacyjnych ma preparatach:
- Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami
- Osteotomia podgłowowa MT1 lub osteotomia trzonu typu scarf
- Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą
- Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina – zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą
- Osteotomia Cottona
- Korekcja palca szponiastego – usztywnienie PIP
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, transpozycja fl/ex, wydłużenie ścięgna

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Szkolenia w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie oraz przyznanie punktów edukacyjnych przez Okręgową Izbę Lekarską.
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Program
Dzień 1
Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy w laboratorium
WYKŁADY 1 + omówienie technik operacyjnych
Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego
Osteotomia bliższa i dalsza MT1 – technika operacyjna
Osteotomia MT1 typu scarf
Halux valgus interphalangeus – metody korekcji
Osteotomia Cottona
Przerwa kawowa
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach
• Osteotomia podgłowowa MT1 lub osteotomia trzonu typu scarf – H. Liszka
• Osteotomia bliższa MT1 - zespolenie płytką i śrubami – A. Komor
• Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina - zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą
• Osteotomia Cottona (opcjonalnie)
Lunch
WYKŁADY cz. 2
Metatarsalgia II-V, neuropatia Mortona
Paluch sztywny
Procedury na tkankach miękkich
Palce szponiaste i młotkowate – metody korekcji
Powikłania operacyjnego leczenia palucha koślawego
Przerwa kawowa
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach
• Korekcja palca szponiastego – usztywnienie PIP
• Procedury na tkankach miękkich – transpozycja fl/ex, wydłużenie ścięgna
• Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą
• Artrodeza MTP1
Dyskusja, omawianie pacjentów przedstawionych przez uczestników kursu
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  lek. Andrzej Komor - kierownik naukowy kursu
  Kierownik naukowy kursu
  Znakomity dydaktyk. W pracy klinicznej specjalizuje się głównie w chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy.

  Doświadczony praktyk. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, członek Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawu Skokowego i Stopy. Autor wielu publikacji i wystąpień na kongresach międzynarodowych i krajowych. Od lat prowadzi kursy kadawerowe z zakresu chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy oraz szkolenia chirurgiczne S2S.
Warunki uczestnictwa
Termin: 17 marca 2023 r. (piątek)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Koszt szkolenia: 3500 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
o szczegółowe informacje organizacyjne
o zasady płatności
o numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 1 marca 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 marca 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Stopa-staw skokowy

17 marca 2023r. (piątek):  CEM, Warszawa

3500 zł (zw)