Techniki operacyjnego leczenia deformacji stopy i stawu skokowego - zaawansowany kurs kadawerowy
Praktyczny kurs kadawerowy
Program
Dzień 1
STOPA PŁASKA, ARTROZA PRZODOSTOPIA I ŚRÓDSTOPIA
Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy w laboratorium
Wykłady – stopa płaska:

9:05 Ocena kliniczna i radiologiczna stopy – przypomnienie
9:20 Stopa płaska - patofizjologia i metody leczenia
9:45 Więzadło łódkowo-piętowe podeszwowe, naprawa i transfer FDL na TP
10:00 Artroereza podskokowa
10:20 Osteotomie kości piętowej
Przerwa kawowa
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach
• Naprawa więzadła łódkowo-piętowego podeszwowego i transfer FDL na TP – Internal Brace
• Artroereza podskokowa
• Osteotomie kości piętowej – Evans i guza piętowego (stabilizacja płytką lub śrubami kaniulowanymi)
Lunch
Wykłady - śródstopie i przodostopie:
13:45 Artrodeza TMT1 (Lapidus); jeden dostęp – różne metody zespolenia
14:05 Hallux varus – sposoby naprawy
14:25 Artroza MTP1 - artrodeza i hemiartroplastyka
14:45 Niestabilność MTP – naprawa płytki podeszwowej
Przerwa kawowa
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach
• Lapidus – stabilizacja płytką podeszwową, przyśrodkową lub śrubami
• Hallux varus – korekcja z użyciem Mini-Tightrope
• MTP1 – hemiartroplastyka lub artrodeza
• Naprawa płytki podeszwowej
• Usztywnienie PIP – retroscrew
Zakończenie szkolenia
Dzień 2
ARTRODEZY W OBRĘBIE STOPY I STAWU SKOKOWEGO, TRANSFER ŚCIEGIEN
Wykłady - staw skokowy i tyłostopie:

9:00 Artroza stawu skokowego – usztywnienie czy aloplastyka?
9:30 Artrodeza stawu podskokowego – z osteotomią czy bez?
9:50 Artrodeza łódkowato-skokowa – procedura izolowana czy składowa innych?
Przerwa kawowa
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach

• Usztywnienie piszczelowo-skokowo-piętowe – gwóźdź odpiętowy – kość sztuczna
• Usztywnienie piszczelowo-skokowe – płyta boczna/ przednia/ tylna lub
• Usztywnienie piszczelowo-skokowo-piętowe – płyta boczna
• Usztywnienie podskokowe z osteotomią kości piętowej – śruby kaniulowane
• Usztywnienie łódkowato-skokowe śruby kaniulowane
Lunch
Wykłady – uszkodzenie Achillesa, transfer ścięgien
13:45 Uszkodzenie Achillesa, możliwości terapeutyczne
14:00- Stopa opadająca – transfer TP na grzbiet stopy
14:00 Dyskusja i możliwość przedstawienia własnych przypadków przez uczestników kursu.
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach

• Przezskórne szycie ścięgna Achillesa
• Transfer TP na grzbiet stopy
• Transfer FHL na guz piętowy
• Usztywnienie stawu Lisfranca – śruby kaniulowane, płytka, klamry
Zakończenie kursu
Partnerem kursu jest firma Arthrex Polska
Wykładowcy
  lek. Andrzej Komor
  koordynator merytoryczny kursu
  lek. Urszula Zdanowicz
  dr n. med. Andrzej Mioduszewski
  dr n. med. Henryk Liszka
  lek. Karol Kosterna
  mgr piel. Magdalena Urbanik
Warunki uczestnictwa
Termin: 9-10 grudnia 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki dostępny jest parking.

Koszt udziału: 4500 zł (zw)
Koszt udziału w jednym dniu szkolenia: 3000 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe oraz lunch, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 listopada 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 listopada 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Stopa-staw skokowy
Zakończone wydarzenie