Techniki operacyjnego leczenia deformacji stopy i stawu skokowego - zaawansowany kurs kadawerowy
Praktyczny kurs kadawerowy
Program
Dzień 1
STOPA PŁASKA, ARTROZA PRZODOSTOPIA I ŚRÓDSTOPIA
Otwarcie kursu – A. Kurzawa - CEM
Wykłady – stopa płaska:

8:35 - 9:00 Ocena kliniczna i radiologiczna stopy i stawu skokowego – przypomnienie
9:00 - 9:20 Stopa płaska - patofizjologia i metody leczenia
9:20 - 9:40 Więzadło łódkowo-piętowe podeszwowe, naprawa i transfer FDL na TP
9:40 - 10:00 Artroereza podskokowa
10:00 - 10:30 Osteotomie kości piętowej
Przerwa kawowa
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach
• Osteotomie kości piętowej – Evans i guza piętowego (stabilizacja płytką lub śrubami kaniulowanymi)
• Naprawa więzadła łódkowo-piętowego podeszwowego i transfer FDL na TP – Internal Brace
• Artroereza podskokowa
Lunch
Wykłady - śródstopie i przodostopie:
13:30 - 13:50 Artrodeza TMT1 (Lapidus); jeden dostęp – różne metody zespolenia
13:50 - 14:10 Hallux varus – sposoby naprawy
14:10 - 14:30 Artroza MTP1 - artrodeza i hemiartroplastyka
14:30 - 14:50 uszkodzenie Lisfranca; zespolenie czy artrodeza
14:50 - 15:10 Niestabilność MTP – naprawa płytki podeszwowej
Przerwa kawowa
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach
• Lapidus – stabilizacja płytką podeszwową, przyśrodkową lub śrubami
• Hallux varus – korekcja z użyciem Mini-Tightrope
• MTP1 – hemiartroplastyka lub artrodeza
• Naprawa płytki podeszwowej
• Usztywnienie PIP – retroscrew
Zakończenie I dnia szkolenia
Kolacja
Dzień 2
ARTRODEZY W OBRĘBIE STOPY I STAWU SKOKOWEGO, TRANSFER ŚCIEGIEN
Wykłady - staw skokowy i tyłostopie
9:00 - 9:30 Artroza stawu skokowego – usztywnienie czy aloplastyka?
9:30 - 10:00 Artrodeza stawu podskokowego, podwójna, potrójna
10:00 - 10:10 Izolowana artrodeza łódkowato-skokowa
Przerwa kawowa
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach

• Usztywnienie piszczelowo-skokowo-piętowe – gwóźdź odpiętowy lub
• Usztywnienie piszczelowo-skokowe – płyta przednia/ tylna
• Usztywnienie piszczelowo-skokowo-piętowe – płyta boczna
• Usztywnienie podskokowe – śruby kaniulowane
• Usztywnienie łódkowato-skokowe śruby kaniulowane
Lunch
Wykłady – uszkodzenie Achillesa, transpozycja ścięgien
13:45 - 14:15 Uszkodzenie Achillesa świeże i zastarzałe - możliwości terapeutyczne
14:15 - 14:35 Stopa opadająca – transpozycja PTT
14:35 - 15:00 Dyskusja i możliwość przedstawienia własnych przypadków przez uczestników kursu.
Przerwa kawowa
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach:
• Przezskórne szycie ścięgna Achillesa
• Plastyka V-Y lub płat odwrócony
• transpozycja PTT na grzbiet stopy
• transpozycja FHL na guz piętowy
Zakończenie kursu
Wykładowcy
    lek. Andrzej Komor
    Kierownik naukowy kursu.
    Znakomity dydaktyk. W pracy klinicznej specjalizuje się głównie w chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy.

    Doświadczony praktyk. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, członek Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawu Skokowego i Stopy. Autor wielu publikacji i wystąpień na kongresach międzynarodowych i krajowych. Od lat prowadzi kursy kadawerowe z zakresu chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy oraz szkolenia chirurgiczne S2S.
Warunki uczestnictwa
Termin: 6-7 grudnia 2021 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki dostępny jest parking.

Koszt udziału: 4800 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe oraz lunch, kolacje po pierwszym dniu szkolenia, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 listopada 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 listopada 2021 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Stopa-staw skokowy
Zakończone wydarzenie