Seminarium dla kadry medycznej: Odpowiedzialność kadry medycznej wobec pacjenta. Odpowiedzialność pacjenta wobec kadry medycznej.
Seminarium
O szkoleniu
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny jest procesem złożonym. Złożoność tego procesu zwiększa ryzyko popełnienia błędu mogącego skutkować odpowiedzialnością prawną (cywilną, pracowniczą a nawet karną). W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną konkretne sytuacje skutkujące odpowiedzialnością. Szczególny nacisk położony na praktyczne rady jak minimalizować określone ryzyka.

Z drugiej strony personel medyczny w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych często spotyka się z agresywnymi zachowaniami ze strony pacjenta lub członków jego rodziny. W związku z tym powstaje pytanie jakie środki ochrony prawnej przysługują personelowi medycznemu w przypadku zetknięcia się w agresją w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną optymalne sposoby prawnej reakcji oraz najskuteczniejsze sposoby służące ochronie godności oraz dobrego imienia osób wykonujących zawody medyczne, a także zasady i sposoby ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Szkolenie przygotowane przez specjalistów: ekspert branży ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń sektora ochrony zdrowia, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz znana i ceniona przez kadrę medyczną specjalistka - uznany dydaktyk i praktyk
 • Praktyczne porady, przykłady z życia – konkretne odpowiedzi na nurtujące pytania
 • Forum wymiany doświadczeń i żywa dyskusja
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
BLOK I: Odpowiedzialność prawna kadry medycznej

1. Skargi pacjentów - skala, rodzaje, przyczyny.
2. Błąd medyczny, błąd organizacyjny, dokumentacja medyczna, naruszenie praw pacjenta, mienie pracodawcy - główne pola odpowiedzialności kadry medycznej.
3. Reguły odpowiedzialności za tzw. błąd własny oraz błąd innych członków zespołu medycznego.
4. Etat, kontakt, zlecenie - plusy i minusy, zakres odpowiedzialności majątkowej.
5. Skarga pacjenta - od odpowiedzi w placówce medycznej po salę sądową- praktyczne rady.
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej- czy warto?
Przerwa kawowa
BLOK II: Odpowiedzialność pacjenta w razie zachowań agresywnych wobec kadry medycznej

1. Pojęcie i formy agresywnych zachowań pacjentów (agresja słowna, agresja fizyczna)
2. Ochrona personelu medycznego przy użyciu środków prawa karnego
3. Ochrona personelu medycznego przy użyciu środków prawa cywilnego
Podsumowanie szkolenia, pytania i dyskusja.
Zakończenie seminarium
Wykładowcy
  Paweł Strzelec
  Radca prawny, wieloletni nauczyciel akademicki. Od 2000 roku prowadzi autorskie szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Współpracuje z medycznymi samorządami zawodowymi, ekspert branży ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń sektora ochrony zdrowia. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
  Anna Augustynowicz
  Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, autorka szeregu publikacji z zakresu dokumentacji medycznej i praw pacjenta, uznany dydaktyk i praktyk.
Warunki uczestnictwa
Termin: 20 Października 2018 r.
Miejsce: LUX MED, ul. Postępu 21C, Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 370 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 6 października 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 6 października 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Radiolog
Bark
Biodro
Głowa i szyja
Jama brzuszna
Klatka piersiowa
Kolano
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Łokieć
Nadgarstek
Narządy wewnętrzne
Stopa-staw skokowy
Udo
Zakończone wydarzenie