USG Dopplera żył i tętnic kończyn dolnych
Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie szkolenia, omówienie kwestii organizacyjnych
Anatomia tętnic i żył kończyn dolnych
Badanie techniką dopplera
Przerwa kawowa
Doppler tętnic kończyn dolnych krok po kroku
Doppler żył kończyn dolnych krok po kroku
Przypadki medyczne
Lunch
Zajęcia praktyczne – badanie pacjentów
Zakończenie kursu
Wykładowcy
    lek. Sławomir Gajda
    Kierownik naukowy kursu. Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej Instytut Hematologii i
    Transfuzjologii, Warszawa.
    lek. Sylwia Gajda
    Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej, Narodowy Instytut Onkologii, Warszawa.
Warunki uczestnictwa
Termin: 28 lutego 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G, wejście C
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Cena: 990 zł (zw)

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 lutego 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 lutego 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Radiolog
Udo
Zakończone wydarzenie