USG ginekologiczne w codziennej praktyce lekarza
Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
Korzyści
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Praca z pacjentem
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Otwarcie szkolenia, powitanie uczestników
Wykłady:
1. Wprowadzenie do USG- podstawowe parametry 2D, badanie dopplerowskie, ustawienie aparatu, optymalizacja obrazu
2. Podstawy USG ginekologicznego- w świetle rekomendacji – co powinno obejmować podstawowe badanie USG?
3. Najczęstsze patologie w obrębie narządu rodnego:
- mięśniaki macicy, klasyfikacja FIGO, zasady opisów, wskazania do leczenia operacyjnego.
- polipy endometrialne- cechy ultrasonograficzne, planowanie badania w odpowiedniej fazie cyklu
- torbiele jajników- jak odróżnić zmianę łagodna od zmiany złośliwej ?
4. Owoczesne obrazowanie w ginekologii- co daje nam 3D?
5. Wady macicy wg klasyfikacji ESHRE- aspekty praktyczne
6. Ocena blizny po cięciu cesarskim
7. Ocena wczesnej ciąży (poniżej 10 tyg)
lunch
Część praktyczna:
Badanie USG pacjentek pod nadzorem instruktorów. Zakres badań: USG ginekologiczne po ocenę wczesnej ciąży.
Zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń udziału
Wykładowcy
  dr n. med. Michał Lipa
  Specjalista położnictwa i ginekologii
  Adiunkt naukowo- dydaktyczny
  Kierownik Pracowni Ultrasonografii w I Klinice Położnictwa i Ginekologii
  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy pl. Starynkiewicza 1/3 w Warszawie.
  Główne zainteresowania związane z medycyną matczyno-płodową: diagnostyką ultrasonograficzną w trakcie ciąży (ze szczególnym uwzględnieniem neursonografii), ciążą bliźniaczą, patologią ciąży i terapią płodu.
  Konsultacje udzielane z zakresu prowadzenia ciąży, patologii ciąży i konsultacje w przypadku stwierdzonych wad wrodzonych oraz kwalifikacji do leczenia wewnątrzmacicznego w przypadku rozszczepów kręgosłupa, zespołu przetoczeń pomiędzy bliźniętami (TTTS) czy zespołu TRAP.
  Przewodniczący Klubu 35 działającego przy Polskim Towarzystwie Ginekologów i Położników, Członek Zarządu Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG).
  Posiadane certyfikaty USG:
  - certyfikat USG wydany przez Clinical Research Institute for Fetal Medicine PMC w Osace (Japonia) z zakresu badań prenatalnych i neurosonografii
  - certyfikat Fetal Medicine Foundation (Londyn, Wielka Brytania) uprawniający do wykonywania badań przesiewowych w I trymestrze ciąży; numer licencji 101339:
  a) przezierność karku (NT)
  b) kość nosowa (NB)
  c) zastawka trójdzielna (TR)
  d) przewód żylny (DV)
  e) audyt pomiarów przezierności karku
  - certyfikat sekcji USG PTGiP
Warunki uczestnictwa
Termin szkolenia: 23 października 2022 r. (niedziela)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału: 1590 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 2 października 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 2 października 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ginekolog
Narządy wewnętrzne
Zakończone wydarzenie