Usg kończyna dolna – stawy i mięśnie
Praktyczny kurs USG
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie szkolenia, omówienie kwestii organizacyjnych
Podstawy wykonywania badań USG i obsługi ultrasonografu
Podstawy wykonywania badań USG i obsługi ultrasonografu
Przerwa kawowa
Badania pacjentów
Lunch
Staw biodrowy - tkanki miękkie uda i podudzia - przypomnienie anatomii, prawidłowy obraz USG, najczęstsze patologie
Staw biodrowy - tkanki miękkie uda i podudzia - przypomnienie anatomii, prawidłowy obraz USG, najczęstsze patologie
Zakończenie szkolenia
Wykładowcy
    dr n. med. Tomasz Poboży
    dr n.med. Wojciech Koniarski
Warunki uczestnictwa
Termin: 24 lutego 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G, wejście C
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Cena: 990 zł (zw)

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 lutego 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 lutego 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Radiolog
Biodro
Kolano
Stopa-staw skokowy
Udo
Zakończone wydarzenie