USG jamy brzusznej – kurs praktyczny
Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
O szkoleniu
Kurs dedykowany lekarzom na co dzień wykonującym badanie USG w obrębie jamy brzusznej lub lekarzom, którzy dopiero zaczynają swoją drogę zawodową w tym obszarze. Celem szkolenia jest ocena prawidłowej anatomii narządów jamy brzusznej oraz zmian chorobowych wykrytych w trakcie badania.

Program został podzielony na 6 paneli tematycznych, na zakończenie których uczestnicy w małych grupach będą samodzielnie, pod okiem instruktorów, wykonywać badania USG na pacjentach.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu, omówienie programu
Panel 1 - dr P. Kwaśniewicz:
- węzły chłonne jamy brzusznej i nie tylko (15 min.)
- warsztaty (30 min.)
Panel 2 - dr M. Jędrzejczyk:
- co możemy znaleźć w powłokach brzucha (30 min.)
- warsztaty (30 min.)
Przerwa kawowa
Panel 3 - dr P. Kwaśniewicz:
- płucna maska bólów brzucha – co można zobaczyć w usg (15 min.)
- przypadki dydaktyczne (15 min.)
- warsztaty (30 min.)
Przerwa lunchowa
Panel 4 - dr M. Jędrzejczyk:
- nowoczesna diagnostyka ultrasonograficzna zmian ogniskowych wątroby (30 min.)
- przypadki dydaktyczne (15 min.)
- warsztaty (30 min.)
Panel 5 - dr. P. Kwaśniewicz:
- śledziona – anatomia, rozlane i ogniskowe patologie śledziony (20 min.)
Przerwa kawowa
Panel 6 - dr M. Jędrzejczyk:
- trzustka – anatomia i patologie (20 min.)
- warsztaty – trzustka i śledziona (30 min.)
Podsumowanie – quiz (30 min.)
Zakończenie kursu, rozdanie dyplomów z punktami edukacyjnymi
Wykładowcy
    dr n. med. Maciej Jędrzejczyk - radiolog
    lek. Piotr Kwaśniewicz - radiolog
Warunki uczestnictwa
Termin: 29 sierpnia 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Koszt udziału jednej osoby: 850 zł (brutto). Dla Lekarzy LUX MED, którzy nie wykorzystali do tej pory darmowego udziału w kursie - wstęp bezpłatny.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 sierpnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 sierpnia 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Radiolog
Jama brzuszna
Zakończone wydarzenie