USG jamy brzusznej – Przewód pokarmowy
Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
O szkoleniu
Kurs dedykowany lekarzom na co dzień wykonującym badanie USG w obrębie jamy brzusznej lub lekarzom, którzy dopiero zaczynają swoją drogę zawodową w tym obszarze. Celem szkolenia jest ocena prawidłowej anatomii narządów jamy brzusznej oraz zmian chorobowych wykrytych w trakcie badania.

Program został podzielony na 6 paneli tematycznych, na zakończenie których uczestnicy w małych grupach będą samodzielnie, pod okiem instruktorów, wykonywać badania USG na pacjentach.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu
Sesja wykładowa I
• Anatomia i metodyka badania żołądka (15 min.)
• Ulewanie u niemowląt - refluks i przerost odźwiernika (15 min.)
• Inne patologie żołądka - co jeszcze można zobaczyć w USG (15 min.)
Badanie pacjentów
Przerwa kawowa
Sesja wykładowa II
• Anatomia i metodyka badania jelit (20 min.)
• Wady cewy pokarmowej u dzieci (20 min.)
• Powiększenie węzłów chłonnych w obrębie j. brzusznej (20 min.)
Badanie pacjentów
Sesja wykładowa III
• Zapalenie wyrostka robaczkowego (20 mn.)
• Wgłobienia jelit u dzieci (20 min.)
• Uchyłki jelita grubego (20 min.)
Lunch
Badanie pacjentów
Sesja wykładowa IV
• Guzy jelit (15 min.)
• Zapalenia jelit infekcyjne (15 mn.)
• Zapalenia jelit nieswoiste (15 min.)
Badanie pacjentów
Podsumowanie zajęć, zakończenie kursu
Wykładowcy
    dr n. med. Maciej Jędrzejczyk
Warunki uczestnictwa
Termin: 11 maja 2019r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Naterenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 1300 zł (zw).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 27 kwietnia 2019r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 27 kwietnia 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Radiolog
Jama brzuszna
Zakończone wydarzenie