fbpx
Iniekcje dostawowe pod kontrolą USG – kończyna dolna
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Korzyści
 • Możliwość przećwiczenia procedur zabiegowych na preparatach nieutrwalonych
 • Warsztat w warunkach odwzorowujących salę operacyjną
 • Możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z prowadzącym
Program
Dzień 1
Przywitanie uczestników, przedstawienie kadry dydaktycznej
Podstawy diagnostyki USG oraz charakterystyka poszczególnych tkanek w obrazie USG i ich najczęstsze patologie (tkanka podskórna, powięź, mięśnie, ścięgna, nerwy, naczynia, więzadła, błona maziowa, chrząstka stawowa, kość, ciała obce)
Przerwa kawowa
Wykład: staw kolanowy: anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu kolanowego.
Przerwa kawowa
Charakterystyka najczęstszych patologii stawu kolanowego – zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi.
Prezentacja badania USG stawu kolanowego.
Opisy badań USG.
Część praktyczna (zapoznanie ze sprzętem, wzajemne wykonywanie badań).
Lunch
Zajęcia praktyczne
Dzień 2
Wykład: staw skokowy i stopa – anatomia , technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu skokowego i stopy. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG.
Przerwa kawowa
Zajęcia praktyczne (badania pacjentów).
Staw biodrowy, tkanki miękkie uda i podudzia – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG.
Zajęcia praktyczne (badania pacjentów).
Lunch
Aspekty teoretyczne iniekcji dostawowych/dotkankowych z wykorzystaniem ultrasonografii.
Zajęcia praktyczne (w tym nauka iniekcji na preparatach nieutrwalonych).
Egzamin praktyczny.
Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów.
Wykładowcy
  dr n. med. Tomasz Poboży
  Chirurg ortopeda traumatolog. Specjalista II-go stopnia w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
  Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku (1999 r.).

  Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym. W ciągu roku przeprowadza ponad 350 zabiegów ortopedycznych. Wykonuje zabiegi artroskopowe stawów: kolanowego, ramiennego, łokciowego, skokowego i biodrowego, a także zabiegi endoprotezoplastyki stawów – kolanowego i biodrowego. Ponadto specjalizuje się w leczeniu urazów i zmian pourazowych, jak również w wykonywaniu zabiegów ambulatoryjnych pod kontrolą USG.

  Od kilkunastu lat wykonuje badania diagnostyczne USG wszystkich stawów.
Warunki uczestnictwa
Termin: 18 maja 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G, wejście C
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Koszt udziału: 1700 zł (zw)

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 kwietnia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 kwietnia 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Kolano
Stopa-staw skokowy
Udo

18 maja 2020r. (poniedziałek):  CEM, Warszawa

1700 zł (zw)