Kompleksowa diagnostyka chorób piersi – usg piersi
zajęcia praktyczne
O szkoleniu
Serdecznie zapraszamy na kurs „Kompleksowa diagnostyka chorób piersi – ultrasonografia piersi – zajęcia praktyczne”. Podczas kursu będziecie mogli Państwo zgłębić swoją wiedzę na temat obrazowych badań piersi, zapoznać się ze wskazaniami do biopsji cienkoigłowych i gruboigłowych oraz popracować z pacjentkami z konkretnymi patologiami przy użyciu aparatów USG, pod nadzorem specjalisty.
Czytaj więcej Czytaj mniej
Wykładowcy
    prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tacikowska
    Lider Audytu Klinicznego LUX MED Sp. z o.o. Specjalista radiolog
Korzyści
  • Omówienie prawdziwych przypadków
  • Doświadczeni wykładowcy
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie, powitanie uczestników
USG piersi-aktualny stan wiedzy. Symptomatologia łagodnych i złośliwych zmian w obrębie gruczołu piersiowego.
Przerwa kawowa
MMG/MR piersi
Przerwa kawowa
Klasyfikacja BIRADS USG/MMG/MR
BIOPSJE (cienko/gruboigłowa, mammotomiczna, resekcja ogniska zaznaczonego „kotwicą”)
lunch
Algorytm postępowania diagnostycznego na podstawie wybranych przypadków
Zajęcia praktyczne
Zakończenie i wręczenie certyfikatów.
Warunki uczestnictwa
Termin: 15 czerwca 2018 r.
Cena: 1100 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 czerwca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 czerwca 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Radiolog
Klatka piersiowa
Zakończone wydarzenie