Ultrasonografia piersi – kurs praktyczny
Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
O szkoleniu
Przygotowanie lekarzy radiologów, ginekologów do wykonywania badań ultrasonograficznych piersi.
Korzyści
 • Warsztaty praktyczne i wyjątkowa możliwość badania pacjentów, bez pośpiechu, pod nadzorem instruktora.
 • Mała grupa gwarantuje indywidualne podejście do potrzeb każdego uczestnika kursu
 • Punkty edukacyjne PTU
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Wybrane metody badania piersi: ultrasonografia, mammografia, rezonans magnetyczny. Metodyka badania piersi wraz z anatomią w usg. Ultrasonografia węzłów chłonnych i dołu pachowego. Węzeł wartownik. Wskazania do biopsji.
Przerwa kawowa
Ultrasonografia zmian ogniskowych piersi w ujęciu praktycznym cz.I.
Przerwa kawowa
Ultrasonografia zmian ogniskowych piersi w ujęciu praktycznym cz. II
OBIAD
Skala BIRADS  w ultrasonografii, mammografii, rezonansie.
Zajęcia praktyczne
Zakończenie kursu i rozdanie zaświadczeń.
Wykładowcy
  Jacek Rogala
  Medyczne: dr n. med, specjalista medycyny nuklearnej. Główne obszary zainteresowania w medycynie diagnostyka chorób sutka, tarczycy. Członek PTU, stale prowadzone badania w usg, od kilkunastu lat usg w poradniach chorób sutka i tyreologicznych. Staże w Szwajcarii i Niemczech (choroby sutka i medycyna nuklearna).
  Ewa Gorczyca Wiśniewska
  Pracuje w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej CSK MSWiA oraz CMKP w Warszawie, jako z-ca Kierownika Zakładu i Kierownik Pracowni USG. Jako pierwsza w Polsce zastosowała badania USG sutków w diagnostyce klinicznej. W 1986 r obroniła pracę doktorska na ten temat.
  Współautorka pierwszego polskiego podręcznika dla lekarzy z ultrasonografii pod redakcją prof. Jakubowskiego.
  Wieloletni członek redakcji Ultrasonografii Polskiej. Pogłębiała wiedzę ultrasonograficzną na Uniwersytecie Jeffersona w Filadelfii jako stypendystka Sorosa.
  Założyciel i wieloletni członek zarządu Sekcji USG PLTR, obecnie sekretarz.
Warunki uczestnictwa
Termin: 17 maja 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 1300 zł (zw).


Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 3 maja 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 3 maja 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ginekolog
Radiolog
Klatka piersiowa
Zakończone wydarzenie