Praktyczny kurs ultrasonografii układu mięśniowo szkieletowego
Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
O szkoleniu
Korzyści
 • Możliwość wykonywania badań usg pacjentom pod okiem prowadzącego
 • Możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z prowadzącym
Program
Dzień 1
Przywitanie uczestników, przedstawienie kadry dydaktycznej.
Wykład: Podstawy diagnostyki, charakterystyka poszczególnych tkanek w obrazie USG i ich najczęstsze patologie (tkanka podskórna, powięź, mięśnie, ścięgna, nerwy, naczynia, więzadła, błona maziowa, chrząstka stawowa, kość, ciała obce).
Przerwa kawowa
Wykład: Staw kolanowy, anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu kolanowego.
Wykład: Charakterystyka najczęstszych patologii stawu kolanowego – zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi.
Lunch
Prezentacja badania USG stawu kolanowego, opis badania i zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.
Przerwa kawowa
Wykład: Staw skokowy i stopa – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu skokowego i stopy. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania. Opis badania.
Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.
Dzień 2
Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.
Wykład: Staw biodrowy, tkanki miękkie uda i podudzia – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG. Opis badania.
Przerwa kawowa
Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.
Lunch
Obręcz kończyny górnej: anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu ramiennego.
Wykład: Charakterystyka najczęstszych patologii stawu ramiennego – zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi.
Przerwa kawowa
Prezentacja badania USG stawu ramiennego. Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.
Dzień 3
Wykład: Staw łokciowy – anatomia , technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu łokciowego. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG.
Wykład: Nadgarstek i ręka – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG. Charakterystyka najczęstszych patologii.
Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.
Przerwa kawowa
Wykład: tkanki miękkie ramienia i przedramienia – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG. Charakterystyka najczęstszych patologii.
Prezentacja badania USG nadgarstka i ręki.
Lunch
Wykład: Podstawy wykonywania zabiegów pod kontrolą USG (iniekcja, punkcje).
Wykład: Specyfika badań USG u dzieci.
Zajęcia praktyczne – badania pacjentów.
Egzamin praktyczny. Zakończenie kursu, rozdanie zaświadczeń.
Wykładowcy
  Prowadzący: dr n. med. Tomasz Poboży
  Chirurg ortopeda traumatolog.
  Specjalista II-go stopnia w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
  Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku (1999 r.).
  Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym. W ciągu roku przeprowadza ponad 350 zabiegów ortopedycznych. Wykonuje zabiegi artroskopowe stawów: kolanowego, ramiennego, łokciowego, skokowego i biodrowego,
  a także zabiegi endoprotezoplastyki stawów – kolanowego i biodrowego. Ponadto specjalizuje się w leczeniu urazów i zmian pourazowych, jak również w wykonywaniu zabiegów ambulatoryjnych pod kontrolą USG.
  Od kilkunastu lat wykonuje badania diagnostyczne USG wszystkich stawów.
Warunki uczestnictwa
Termin: 18-20 lutego 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Cena: 2500 zł (zw)
Cena udziału w 1 dniu szkolenia: 1000 zł (zw)
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 4 lutego 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 4 lutego 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Bark
Biodro
Kolano
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Łokieć
Nadgarstek
Stopa-staw skokowy
Udo
Zakończone wydarzenie