USG tarczycy – kurs praktyczny
Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
O szkoleniu
Kurs medyczny z zajęciami praktycznymi (USG tarczycy z udziałem pacjentów).
Zakres merytoryczny kursu:

· Anatomia szyi w ultrasonografii (anatomia, topografia, podziały dla użytku klinicznego)
· Metodologia badania, wskazania, opis
· Diagnostyka ultrasonograficzna chorób szyi (tarczycy, przytarczyc, ślinianek)
· Skojarzona diagnostyka usg, medycyna nuklearna
· Ocena węzłów chłonnych szyi
· Przypadki kliniczne

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Praca z pacjentem
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Anatomia szyi w ultrasonografii (anatomia, topografia, podziały dla użytku klinicznego), metodologia badania, wskazania, opis, diagnostyka ultrasonograficzna chorób szyi cz. I
Przerwa kawowa
Diagnostyka ultrasonograficzna chorób szyi cz. II
Przerwa kawowa
Skojarzona diagnostyka usg, medycyna nuklearna (zmiany e tarczycy, przytarczyce)
Ocena węzłów chłonnych szyi
Przerwa lunchowa
Przypadki kliniczne
Zajęcia praktyczne
Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów
Wykładowcy
  Dr n. med. Jacek Rogala
  Starszy asystent na oddziale ultrasonografii i medycyny nuklearnej. Staż w Szwajcarii w kantonalnym szpitalu w Zurichu. Doktorat dotyczący diagnostyki raka piersi. Specjalista z zakresu medycyny nuklearnej. Od ponad dwudziestu lat szeroka praktyka lekarska ultrasonograficzna w diagnostyce chorób sutka, tarczycy, jamy brzusznej. Od połowy lat dziewięćdziesiątych w poradniach chorób piersi, jak i tyreologicznych. Od kilku lat prowadzenie kursów w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej chorób piersi, tarczycy, jamy brzusznej. Szczególny obszar zainteresowań – diagnostyka chorób piersi i tarczycy.
  Dr n. med. Ewa Gorczyca-Wiśniewska
  Radiolog z ogromnym doświadczeniem klinicznym, absolwentka AM we Wrocławiu, pracuje od kilkunastu lat w Instytucie Onkologii w Warszawie, obecnie jako Kierownik Pracowni Profilaktyki Chorób Piersi. Specjalizacje: radiologia i diagnostyka obrazowa.
Warunki uczestnictwa
Termin: 5 lipca 2019r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: NIŻSZA CENA do 20.05.2019: 890 zł (zw). Od 21.05.2019: 1100 zł (zw).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 21 czerwca 2019r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 21 czerwca 2019r. i wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Radiolog
Głowa i szyja

05 lipca 2019r. (piątek):  Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

NIŻSZA CENA do 20.05.2019: 890 zł (zw).
Od 21.05.2019: 1100 zł (zw).