social icon social icon social icon social icon
Warsaw Foot and Ankle Cadaver Lab Course
24/04/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Czas trwania
2 dni
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Ilość miejsc
20
Dzień 1
08:00
Registration and Welcome Coffee
08:25
Course opening
08:30
Session 1: Collapsing Progressive Foot Deformity
08:30
CPFD - Pathogenesis, classification and types of treatment; N. Mohamed
08:50
Chronic Spring – Deltoid Instability; G. Slullitel
09:05
Calcaneal Osteotomies – types and indications; A. Komor
09:20
Subtalar, double, triple arthrodesis – why, when and how?; H. Liszka
09:35
Achilles tendon lenghtening – why, when and how? A. Pettas
09:50
Cotton/tarsal wedge osteotomy; T. Badekas
10:05
Clinical cases & discussion: all faculties
10:30
Coffee break
10:50
Practical Exercise 1: Flat foot repair/ Achilles Tendon Repair. Demonstration and Hands On
13:00
Lunch break
13:40
Session 2: Ankle Arthritis
13:40
Ankle Arthrosis Treatment – State of the art; A. Komor
14:00
Distal Tibial Osteotomy - buying time procedure; N. Mohamed
14:15
Talar Avascular Necrosis treatment; T. Badekas
14:30
Ankle Arthrodesis (AA)- Surgical techniques review; H. Liszka
15:00
Ankle Replacement (TAR) - pros & cons of; F. Usuelli
15:15
Subtalar Arthrosis treatment; M. Wróbel
15:30
Clinical cases & discussion: all faculties
16:00
Coffee break
16:20
Practical Exercise 2: Ankle Fusion; Demonstration and Hands On; Distal Tibial Osteotomy; Demonstration and Hands On
18:30
End of the day
19:00
Course Dinner with Faculty and Participants
Dzień 2
08:30
Session 3: Osteochondral Lesion of Talus (OLT) & Ankle Instabilities
08:30
Pathogenesis, classification and types of treatment; T. Badekas
08:50
Matrix, osteochondral graft, MSC or debridement?; M. Wróbel
09:10
Partial talar implant – is there a place for it?; F. Usuelli
09:25
Ankle Joint Instabilities - classification and types of treatment; A. Komor
09:45
Multidirectional Ankle instability; N. Mohamed
10:00
Acute medial and spring ligament injury treatment; G. Slullitel
10:20
Clinical cases & discussion: all faculties
10:45
Coffee break
11:00
Practical Exercise 3: Ankle Arthroscopy: instability & OLT repair. Demonstration and Hands On
13:30
Lunch break
14:15
Session 4: Interesting topics
14:15
Tibial pilon fracture treatment – Primary fixation or fusion; F. Usuelli
14:30
Hallux Varus treatment; A. Pettas
14:45
Navicular accessory bone syndrome; M. Wróbel
15:00
Neglected Achilles tendon rupture treatment; H. Liszka
15:15
Haglund Sindrome treatment; A. Pettas
15:30
Lisfranc injuries; G. Slullitel
16:00
Summary and Closing of the Course

Andrzej Komor (Poland)
Chairman of the Course
Thanos Badekas (Greece)
Henryk Liszka (Poland)
Nasef Mohamed Nasef (Egipt)
Antonios Pettas (Greece)
Gaston Slullitel (Argentina)
Federico Usuelli (Italy)
Mikołaj Wróbel (Poland)

Termin: 24-25.04.2023 r. (poniedziałek-wtorek)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer ul. Bysławska 84, Warszawa

Koszt udziału: 6100 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu „Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 1 kwietnia 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 kwietnia 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 6100 zł (zw)

  Otrzymuj powiadomienia o najnowszych szkoleniach

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. i innych podmiotów z Grupy LUX MED komunikacji marketingowej, której celem jest w szczególności promocja usług oraz towarów oferowanych przez te podmioty, informowanie o wydarzeniach dotyczących ich działalności oraz promowanie pro-zdrowotnego stylu życia, przy wykorzystaniu moich danych.

  Administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu w związku udzielonymi nam zgodami na przesyłanie komunikacji marketingowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Przypominamy, że wyrażenie którejkolwiek ze zgód jest w pełni dobrowolne i że możesz w każdym czasie odwołać udzielone nam zgody. Kliknij tutaj aby zapoznać się z całą notą informacyjną.

  Nasi partnerzy
  • Net4doctor
  • Kroton
  • Carolina
  • Arthrex
  • Strauman
  • Poats
  • Kaldental
  • Alphabio
  • Techdaw
  • Ptu
  • Osto
  • Pte
  • Ptnw
  • Skn