Nowość! Kurs weterynaryjny: Artroskopia
Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych w warunkach bloku operacyjnego
O szkoleniu
Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi procedurami zabiegowymi, które pozwalają niejednokrotne ocalić pacjenta przed utratą sprawności.
Korzyści
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników i poranna kawa
Otwarcie kursu
Sesja wykładowa:
1. Wskazania do artroskopii, dr Igor Bissenik
2. Sprzęt i instrumentarium; pielęgnacja i obsługa, dr Jacek Mederski
3. Podstawowe zasady (anatomia artroskopowa, ułożenie, umieszczenie portalu, zarządzanie płynami), dr Igor Bissenik
Zajęcia praktyczne w laboratorium
Hands-on 1: ArthroBox® - ćwiczenia triangulacyjne
Hands-on 2: Pepper Exploration (Competition)
Przerwa kawowa
Sesja wykładowa – artroskopia barku
1. Podstawowe zasady, dr Jacek Mederski
- wskazania do artroskopii
- sprzęt i instrumentarium; pielęgnacja i obsługa
- podstawowe zasady (anatomia artroskopowa, ułożenie, umieszczenie portalu, zarządzanie płynami)
2. Postępowanie pooperacyjne i pułapki, dr Igor Bissenik
Lunch
Zajęcia praktyczne w laboratorium - bark
1. Umieszczenie portalu
2. Badanie stawu
3. Usunięcie płata OCD
4. Tenotomia bicepsa
Przerwa kawowa
Sesja wykładowa - Czego się nauczyliśmy?
Koniec pierwszego dnia szkolenia
Dzień 2
Rejestracja uczestników i poranna kawa
Sesja wykładowa – artroskopia łokcia
1. Podstawowe zasady, dr Igor Bissenik
- wskazania do artroskopii
- sprzęt i instrumentarium; pielęgnacja i obsługa
- podstawowe zasady (anatomia artroskopowa, ułożenie, umieszczenie portalu, zarządzanie płynami)
2. Postępowanie pooperacyjne i pułapki, dr Jacek Mederski
Przerwa kawowa
Zajęcia praktyczne w laboratorium - łokieć
1. Umieszczenie portalu, badanie stawu
2. Coronoid Fragment Removal
3. Usunięcie płata OCD
Lunch
Sesja wykładowa - czego nauczyliśmy się z pierwszej sesji?
Zajęcia praktyczne w laboratorium - ramie i łokieć
1. Artroskopia barku i łokcia
2. Artrotomia stawu łokciowego przyśrodkowego
3. Artrotomia barku
Podsumowanie i zakończenie kursu
Wykładowcy
    dr n. wet. Igor Bissenik
    dr n. wet. Jacek Mederski
Warunki uczestnictwa
Termin: 17-18 grudnia 2022 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa
Budynek G, wejście C
Na terenie placówki jest dostępny bezpłatny parking.

Koszt szkolenia: 3500 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 3 grudnia 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 3 grudnia 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Partner kursu
Sanofi
Weterynarz
Bark
Łokieć

17 grudnia 2022r. (sobota) - 18 grudnia 2022r. (niedziela):  CEM, Warszawa

Koszt szkolenia: 3500 zł brutto