Kurs weterynaryjny: Najpopularniejsze zabiegi w okulistyce. Moduł II
Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych w warunkach bloku operacyjnego
Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi procedurami chirurgicznymi dotyczącymi narządu wzroku.
Szkolenie adresowane jest do lekarzy tzw. pierwszego kontaktu oraz wszystkich, którzy chcą praktycznie doskonalić techniki leczenia.

Przedstawiane zabiegi zostały wybrane przez lekarzy okulistów praktyków na podstawie wieloletniego doświadczenia.
Pozwalają one niejednokrotne ocalić wzrok lub poprawić komfort pacjenta. Mogą stanowić też alternatywę do nie zawsze skutecznego leczenia zachowawczego. Program kursu składa się z części teoretycznej oraz z zajęć praktycznych.

Część wykładowa obejmie technikę badania okulistycznego z użyciem specjalistycznego sprzętu i będzie stanowić wprowadzenie do dalszych zajęć praktycznych.

Szkolenie jest podzielone na dwa etapy: I kurs podstawowy i II kurs zaawansowany.
Program kursu składa się z części teoretycznej oraz z zajęć praktycznych.

Część praktyczna podstawowej części kursu będzie prowadzona na kadawerach psich głów- techniki chirurgiczne. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w grupach 2- osobowych, z zastosowaniem zestawów chirurgicznych.

Część praktyczna zaawansowanej części kursu będzie prowadzona na świńskich gałkach ocznych z zastosowaniem mikroskopów firmy Zeiss. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w grupach 2- osobowych (po jednym mikroskopie na parę), z zastosowaniem zestawów chirurgicznych, co daje większą możliwość doskonalenia technik chirurgicznych.
Korzyści
 • Zajecia mają charakter praktyczny,  odbywają się z wykorzystaniem materiałów biologicznych, które najlepiej odwzorowują rzeczywistość co pozwala przećwiczyć poszczególne techniki i procedury zabiegowe w bezpiecznych warunkach.
 • Uczestnikom przysługują punkty edukacyjne
 • Praca w trakcie warsztatu odbywa się w 2-osobowych zespołach co wprost przekłada się na podniesienie umiejętności uczestnika podczas warsztatów
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Podstawy szycia rogówki
Marzena Pawlicka
Przeszczep spojówki
Marcin Tomczak
Przerwa kawowa
Keratektomia powierzchowna
Marzena Pawlicka
Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki.
Marcin Tomczak
Przerwa lunchowa
Część chirurgiczna – zajęcia w Laboratorium
Zakończenie szkolenia, wręczenie dyplomów
Wykładowcy
  lek. wet. Marzena Pawlicka
  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2011 roku ukończyła dwuletni kurs podyplomowy z okulistyki weterynaryjnej organizowany przez European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) na Uniwersytecie Luksemburskim. Odbyła staże okulistyczne w referencyjnych klinikach w Anglii min. w NKR Veterinary Specialist i The Animal Health Trust. W 2012 ukończyła szkolenie z elektroretinografii i jej zastosowania u zwierząt w Niemczech. Od 2010 roku jest członkiem ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology) oraz BrAVO ( The British Association of Veterinary Ophthalmologists) od 2016 roku.  Autorka publikacji z zakresu okulistyki weterynaryjnej w krajowych czasopismach branżowych. W 2015 roku była wykładowcą XXIII Międzynarodowego Kongresu PSLWMZ. Jej główne zainteresowania zawodowe to chirurgia rogówki i elektroretinografia.
  lek. wet. Marcin Tomczak
  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2011 roku ukończył kurs okulistyki North American Veterinary Comunity Institute w Orlando na Florydzie (USA) a także odbył szkolenie z zakresu chirurgii zaćmy. W 2012 ukończył prestiżowy 10th Biannual William Magrane Basic Science Course in Veterinary and Comperative Ophthalmology na College of Veterinary Medicine North Carolina State University (USA). Należy do sekcji okulistycznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.Jest członkiem ESVO od 2011 roku. Corocznie uczestniczy w konferencjach okulistycznych w kraju i zagranicą . Od kilku lat specjalizuje się w leczeniu chorób rogówki a w szczególności powikłanych przypadków owrzodzeń  Jest właścicielem specjalistycznej okulistycznej lecznicy weterynaryjnej.
Warunki uczestnictwa
Termin: 12 grudnia 2021 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa
Budynek G, wejście C

Koszt udziału: 1700 zł (zw).
Udział w obu kursach (cz. I oraz cz. 2): 2900 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• Liczba miejsc jest ograniczona.
• Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
• Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
• Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 26 listopada 2021 lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 26 listopada (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Weterynarz
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie